A járvány második hulláma sújtja az európai gazdaságot

Az  európai  gazdaság  az  idén  7,4%-os  visszaeséssel  kell,  hogy szembenézzen, amit 2021-ben 4,1%-os, 2022-ben pedig 3%-os bővülés követ –áll  az  Európai  Bizottság  őszi  gazdasági előrejelzésében.  A nyári előrejelzéshez képest annyi a változás, hogy mind az euróövezet, mind az EU tekintetében  erre  az  évre  valamivel  magasabbak,  2021-re    pedig alacsonyabbak a növekedési előrejelzések. Sem az euróövezetben, sem az EU-ban nem várható, hogy a gazdasági teljesítmény 2022 végére visszaálljon a pandémiát megelőző szintre.

 

A világjárvány meglehetősen eltérő gazdasági következményekkel járt az EU-n belül, és a helyreállítási kilátások is hasonlóan nagy szórást mutatnak. Ez a vírus terjedését, az annak megfékezése érdekében hozott népegészségügyi intézkedések szigorúságát, a nemzet-gazdaságok ágazati összetételét és a nemzeti szakpolitikai válaszintézkedések hatásfokát tükrözi.

A munkahelyek megszűnése és a munkanélküliség növekedése számos európai polgár megélhetésére nyomja rá a bélyegét. A tagállamok által hozott szakpolitikai intézkedések és  az  uniós  szintű  kezdeményezések  együttesen  segítettek  enyhíteni  a  világjárvány munkaerőpiacokra  gyakorolt  hatását.  A  végrehajtott  intézkedések  példátlan  hatóköre –különös  tekintettel  a  csökkentett  munkaidős  foglalkoztatásra –lehetővé  tette,  hogy  a munkanélküliségi  ráta  növekedése  a  gazdasági  tevékenység  visszaeséséhez  képest visszafogott maradjon. A munkanélküliség 2021-ben minden bizonnyal tovább emelkedik, mivel a tagállamok fokozatosan megszüntetik a szükséghelyzeti támogatási intézkedéseket, és  új  szereplők  lépnek  be  a  munkaerőpiacra,  de  a  helyzet  a  gazdasági  helyreállítás előrehaladtával 2022-ben már várhatóan javulni fog.

Az előrejelzés szerint az euróövezeti munkanélküliségi ráta a 2019. évi 7,5%-ról 2020-ban 8,3%-ra, 2021-ben pedig 9,4%-ra emelkedik, majd 2022-ben 8,9%-ra mérséklődik. Az EU egészét tekintve a 2019. évi 6,7% után 2020-ban 7,7%-os, 2021-ben 8,6%-os, 2022-ben pedig 8,0%-os munkanélküliségi rátára lehet számítani.(Magyarország: 2020: 4,4%,2021: 4,4%,2022: 3.9%).

Az idei évben EU-szerte az államháztartási hiány jelentős mértékű növekedése várható, mivel  egyrészt  a  gazdaság  támogatását  célzó  rendkívüli  szakpolitikai intézkedések, másrészt pedig az automatikus stabilizátorok hatása következtében emelkednek a szociális kiadások és csökkennek az adóbevételek.

Az előrejelzés szerint az euróövezet  GDP-arányos összesített államháztartási hiánya a 2019. évi 0,6%-ról 2020-bankörülbelül 8,8%-ra emelkedik, mielőtt 2021-ben 6,4%-ra, 2022-ben pedig 4,7%-ra csökkenne. Ez azt tükrözi, hogy a gazdasági helyzet javulásával párhuzamosan 2021 folyamán a szükséghelyzeti támogatási intézkedések fokozatos megszüntetése várható. (Magyarország: 2020: -8,4%,2021: 5,4%,2022: 4,3%)

Az államháztartási hiány megugrásával összhangban az előrejelzés azt valószínűsíti, hogy az euróövezet GDP-arányos összesített államadóssága a2019. évi85,9%-ról 2020-ban 101,7%-ra,  2021-ben  102,3%-ra,  2022-ben  pedig  102,6%-ra nő. (Magyarország: 2020: 78%,2021: 77,9%,2022: 77,2%)

Az energiaárak zuhanása következtében augusztusban és szeptemberben az általános infláció negatív tartományba került. Az energia és a feldolgozatlan élelmiszerek kivételével minden tételt magában foglaló maginfláció a nyár folyamán szintén jelentősen visszaesett a  szolgáltatások –különösen  a  turizmushoz  kapcsolódó  szolgáltatások –és  az  ipari termékek iránti kereslet megcsappanása miatt. A gyenge kereslet, a munkaerőpiaci pangás és az erős euróárfolyam leszorítja az árakat.

Az előrejelzés szerint az euróövezetben a harmonizált fogyasztói árindex (HICP) alapján mért infláció 2020-ban átlagosan 0,3% lesz, majd az olajárak stabilizálódásával 2021-ben 1,1%-ra, 2022-ben pedig 1,3%-ra emelkedik. Az EU egészét tekintve 2020-ban 0,7%-os, 2021-ben 1,3%-os és 2022-ben 1,5%-os inflációra van kilátás. (Magyarország: 2020: 3,4%,2021: 3,3%,2022: 3,0%)

Az  Európai  Bizottság  előrejelzésével  csaknem  egyidőben  több,  mint  58  ezer  európai vállalkozás válaszai alapján összesítette a gazdaság jövőjével kapcsolatos várakozásokat az  Eurochambreskamarai  szövetség  is,  a  szokásos  évi  „Global  Economic  Survey” elnevezésű  felmérésével.  A  kérdések  a  vállalkozások  hazai  eladásokkal,  exporttal, foglalkoztatással,  beruházásokkal  és  az  általános  üzleti  bizalommal  kapcsolatos várakozásaira vonatkoztak. Az összesítés alapján kiderült, hogy –elsősorban a kisvállalkozói  szektor –rendkívül  pesszimista  a  2021-es  évet  illetően,  és  ez  a  pesszimizmus legalább akkora, de inkább nagyobb, mint a 2008-as válság idején, ami érthető, hiszen a modern kori Európa legnagyobb gazdasági visszaeséséről van szó, egyes országokban a GDP  csökkenése  meghaladta  a  10  százalékot. Az  Eurochambres  éppen  ezért  rövid-, közép-és  hosszú  távú  kezdeményezéseket  várna  az  európai  intézményektől: bizalomerősítő és keresletnövelő intézkedéseket, illetve stratégiai beruházásokat. Ennek megfelelően  sürgették,  hogy  az  EU  minél  előbb  véglegesítse  a  750  milliárd  eurós helyreállítási  alapot  (Next  Generation  EU),  és  tegyen  meg  mindent  az  egységes szabadpiac helyreállítására, a még érvényben lévő korlátozások mielőbbi enyhítésére. Azt is nyomatékkal kérték, hogy a „de minimis” (*) támogatások jelenlegi 200 ezer eurós felső határát a járványra való tekintettel emeljék meg fél millió euróra.

(*)de minimis támogatás: egy vállalkozásnak adható vissza nem térítendő támogatás legmagasabb összege

 

További információ:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_2021

és

European businesses forecast very challenging 2021 in major new survey