Változtak a szakképzési hozzájárulás szabályai

A veszélyhelyzet ideje alatt igénybe vehető szakképzésihozzájárulás-fizetési kedvezményről szóló 22/2021. (I. 28.) Kormányrendelet alapján 2021. január 1-től változott a szakképzési hozzájárulás alanyainak köre és a hozzájárulás alapja is. A módosítás érinti többek között a béren kívüli juttatásokat is: már a januári SZÉP-kártya-támogatás után sem kell a szakképzési hozzájárulást megfizetni.

Szakképzési hozzájárulásra kötelezett:

a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet az egyéni vállalkozó kivételével,
a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozó és
a belföldön vállalkozási tevékenységet folytató külföldi adóügyi illetőségű személy,

ha belföldön székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik, vagy üzletvezetésének helye belföld.

A szakképzési hozzájárulás alapjának változása:

Az Szkt[3]. 106. § (1) bekezdése szerint „A szakképzési hozzájárulás alapja a szakképzési hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja.”

Ettől eltérően 2021. január 1-jétől nem képezi a szakképzési hozzájárulás alapját:

a Szocho tv[4]. 1. § (4) bekezdése szerinti
béren kívüli juttatások [Szja tv. 71. §],
béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [Szja tv. 70. §]Szja tv. szerint adóalapként meghatározott összege,
kamatkedvezményből származó jövedelem [Szja tv. 72. §], valamint
a Szocho tv. 1. § (5) bekezdésében meghatározott jövedelem, azaz
a kamatkedvezményből származó jövedelem [Szja tv. 72. §]
a vállalkozásból kivont jövedelem [Szja tv. 68. §],
az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem [Szja tv. 65/A. §],
az osztalék [Szja tv. 66. §], vállalkozói osztalékalap [Szja tv. 49/C. §],
az árfolyamnyereségből származó jövedelem [Szja tv. 67. §],
az Szja tv. 1/B. § hatálya alá tartozó természetes személy e tevékenységből származó jövedelme.

 

Ezek alapján már a januárban béren kívüli juttatásként adott SZÉP-kártya-támogatás után sem kell a szakképzési hozzájárulást megfizetni.

[1] 2016. évi CXXX. törvény.

[2] 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.).

[3] A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.).

[4] A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho tv.).

Forrás: nav.gov.hu