Megjelent a bérletidíj-fizetési mentességről szóló kormányrendelet

A 2021. február 10-én hatályba lépő kormányrendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén a bérbeadó a bérleti díj 2021. február, március, április, május és június hónapokra eső részét nem követelheti a bérlőtől. Ha a bérlő már kifizette a fenti időszakra járó bérleti díjat, a bérbeadó 2021. március 15. napjáig köteles azt a bérlőnek visszafizetni.

A rendelet főszabályként azokra a bérleti szerződésekre vonatkozik, amelyek esetében a bérelt helyiség tulajdonosa az állam, a helyi önkormányzat, vagy az állam, illetve a helyi önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság. Vannak azonban kivételek.

 

A rendelet hatálya nem terjed ki

a) a munkahelyi étterem, illetve büfé,

b) a szálláshelyen található étterem, illetve bár,

c) a köznevelési intézmény, valamint a szakképző intézmény menzája, valamint büféje, és

d) az egészségügyi intézményben található étterem, illetve büfé

üzemeltetőjére;

e) a Magyar Nemzeti Bankra, illetve

f) a Magyar Nemzeti Bank többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságra.

 

Amennyiben tehát a bérlő az a)-d) pont megjelölt tevékenységet folytatja, vagy az e)-f) pontban megjelölt bérbeadótól bérel helyiséget – bármennyire is megfeleljen a további feltételeknek – nem jogosult a mentességre.

 

A bérletidíj-fizetési mentesség további feltétele, hogy a bérleti szerződés a rendelet hatályba lépését megelőzően már létrejött a felek között, és a bérlő a bérleményben 2020. november 4. napján már az alábbi tevékenységek egyikét végezte:

 1. éttermi, mozgó vendéglátás,
 2. rendezvényi étkeztetés,
 3. italszolgáltatás,
 4. filmvetítés,
 5. konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,
 6. sport és szabadidős képzés,
 7. előadó-művészet,
 8. előadó-művészetet kiegészítő,
 9. művészeti létesítmények működtetése,
 10. múzeumi tevékenység,
 11. növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése,
 12. sportlétesítmény működtetése,
 13. sportegyesületi,
 14. testedzési szolgáltatás,
 15. egyéb sporttevékenység,
 16. vidámparki, szórakoztatóparki,
 17. fizikai közérzetet javító szolgáltatás,
 18. egyéb szórakoztatás, szabadidős,
 19. szállodai szolgáltatás,
 20. üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás,
 21. kempingszolgáltatás,
 22. egyéb szálláshely szolgáltatás,
 23. utazásközvetítés,
 24. utazásszervezés vagy
 25. egyéb szárazföldi személyszállítás.

 

További feltételek:

A fizikai közérzetet javító szolgáltatás esetében a tevékenységet végző bérlő akkor mentesül az öt havi bérleti díj megfizetésétől, ha a fentieken túl megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet szabályainak.

Az egyéb szárazföldi személyszállításra – amennyiben a személyszállítási tevékenység végzése céljából bérel helyiséget a bérlő – akkor terjed ki a mentesség, ha

a) nem a személyszállítási szolgáltatásról szóló 2012. évi XLI. törvény szerinti közszolgáltatási kötelezettség ellátását célzó közlekedési szolgáltatást végez, és

b) a tevékenységet végző rendelkezik a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet szerinti közúti személyszállítási engedéllyel.

 

 

A rendelet a Magyar Közlöny 2021/19. számában jelent meg.