Módosítások a Vállalkozások munkaerő támogatása című program támogatási feltételeiben!

2021. június 1-jén lépnek életbe a támogatás módosításai, melyek értelmében már 6 hónapra kérelmezhető a vissza nem térítendő támogatás, minden az állományi létszámot növelő új munkavállaló után.

Támogatás mértéke, időtartama:
  • A támogatás folyósítási időtartama fix 6 hónap lehet.
  • A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és tényleges átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó 50%-a, de legfeljebb havi 100 ezer Ft teljes, napi 8 órás munkaidő esetében. (részmunkaidő esetében arányosítani szükséges)
  • A támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel az adókedvezmények is érvényesíthetőek. (halmozódás eredményeképpen a bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg a bérköltségek 100%-át a munkavállaló foglalkoztatásának bármely időszaka alatt)
kérelem beadása

A munkaadók az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz benyújtott kérelem alapján vissza nem térítendő támogatást kaphatnak, ha az állami foglalkoztatási szervnél legalább 1 hónapja regisztrált álláskeresőt, vagy 25 év alatti álláskeresőt foglalkoztatnak munkaviszony keretében. (25 év alatti álláskeresőnek tekintendő minden 15 és 24 év közötti, tehát a 25. életévét be nem töltött életkorú álláskereső.)

Amennyiben ismert a foglalkoztatni kívánt regisztrált álláskereső személye, akkor a kérelemben fel kell tüntetni az adatait és ebben az esetben nem kell Munkaerőigény bejelentő lapot benyújtani a munkáltatónak a járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz. Ha még nem ismert az álláskereső személye, abban az esetben a munkáltatónak vállalnia kell, hogy a kérelem beadásával egyidejűleg munkaerőigényét is bejelenti a járási (fővárosi kerületi) hivatalnak.

A kérelem beadásához szükséges dokumentumok letölthetők az alábbi linken:  Vállalkozások munkaerő támogatása – LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

elektronikus ügyintézés

A kérelem beadására lehetőség van elektronikus ügyintézés formájában az  https://epapir.gov.hu/  felületen keresztül.

A benyújtás során az alábbiak választandók a legördülő menüből:
Témacsoport: Kormányhivatali ügyek
Ügytípus: Foglalkoztatási támogatások, közfoglalkoztatás és egyéb állami foglalkoztatási feladatok
Címzett: Illetékes járási hivatal/fővárosi kerületi hivatal foglalkoztatási osztály
Tárgy: Vállalkozások munkaerő támogatása (6 havi 50%)

A 2021. június 1-jén életbe lépő módosítások:   HIRDETMÉNY – Vállalkozások munkaerő támogatása