Villamos energiáról szóló Kormányrendelet

A december 2-án megjelent Magyar Közlönyben szerepel az a kormányrendelet, amely a nem lakossági felhasználók (vállalkozások is) határozott idejű villamosenergia-vásárlási szerződéseit szabályozza.

 

A Magyar Közlöny 220. számában megjelent 670/2021. (XII. 2.) Kormányrendeletet, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról.

1. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 50.  § (4) bekezdésében meghatározottakon túl, legfeljebb 2022. június 30. napjáig terjedő időszakra a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet szerinti nem lakossági felhasználók esetében alkalmazandó árszabás szerint jogosult egyetemes szolgáltatóval határozott idejű villamosenergia-vásárlási szerződést kötni az a felhasználó, amely

a) a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdése szerint, a 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében meghatározott adatok alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül,

b) az összes foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10 fő, és

c) létesítő okiratának aláírására, illetve – egyéni vállalkozó esetén – nyilvántartásba vételére 2021. november 22. előtt került sor.

A Kormányrendelet további rendelkezéseit a Közlönyben olvashatja.