Minőségre fókuszáló szakképzési tanácsadás

Stabilitás, megbízhatóság, segítőkészség 2021-ben is.

Elindult az új szakképzési munkaszerződéses duális képzési rendszer. Sok vállalkozás azonban még fogad kifutó rendszerben tanulószerződéssel és együttműködési megállapodással is tanulókat. A képzőhelyek és könyvelőik rendkívül bizonytalanok a párhuzamosan futó két rendszer miatt.

Duális szakképzési tanácsadóink a teljes év tekintetében folyamatos képzőhelymenedzsmentet biztosítottak személyes (közel 650 találkozó), telefonos (több mint 4500 hívás), e-mailes tanácsadói tevékenységükkel. Az év közbeni jogszabályváltozások miatt a tanácsadások száma jelentős volt.

Főbb kérdéskörök:

 • jogszabályi keretek, azok alkalmazása, a törvényi változások értelmezése, finanszírozás kérdések
 • duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi követelményei
 • képzési programok elkészítése
 • az adókedvezmény megváltozott számítása,
 • digitális oktatás és vizsgafelkészítés, módszertani segítség
 • adminisztrációs kötelezettségek

A gazdálkodó szervezetek részére komplex szakmai tájékoztatókat is szerveztünk, melynek célja az új szakképzési rendszer bemutatása volt. Az új rendszerre való átállás segítése és a képzőhelyek képzési hajlandóságának növelése érdekében több alkalommal, szakmacsoportos bontásban is tartottunk fórumokat, workshopokat iskolai és szakmai szakértők bevonásával. Legnagyobb Szakképzési fórumunkon „Könyvelőkkel a duális képzésért” több mint 130 érdeklődő vett részt.

A tanulók gyakorlati képzőhelyre való kihelyezésében is szorosan együttműködtünk a szakképzési centrum 11 iskolája mellett 8 nem állami fenntartású szakképző intézménnyel is. Potenciális duális képzőhelyek felkutatása szintén közös feladatunk. Ennek eredménye, hogy a tanulók 95%-a szakképzési munkaszerződést kötött.

Egyre több vállalkozás érdeklődik az iránt, hogy saját munkavállalóik szakirányú oktatását miként tudnák vállalni. Minden tekintetben egyedi, személyre szabott tanácsadással támogatjuk a bekapcsolódásukat a szakképzési rendszerbe.

A jövőben a duális képzőhelyek és a szakképző intézmények közötti közvetítés, összehangolás, problémamegoldás, valamint a tanulók munkaviszonyos foglalkoztatásból fakadó vitás helyzetek kezelése egyre nagyobb szerepet fog betölteni a tanácsadói munkánkban.

Képzőhely ellenőrzési tevékenységünk átalakult, jelentős többletmunkával járt. A szakképzési munkaszerződéses rendszerre történő nyilvántartásba vételi eljárás a jelentkező gazdálkodó szervezetek felkészítő tanácsadásával kezdődött. Segítettük őket a képzési programjaik elkészítésében, tájékoztatást adtunk a kialakítandó minőségirányítási rendszerük kidolgozásának előírásáról és követelményeiről. Személyes, egyedi sajátosságokat figyelembe vevő tanácsadások átlagos időtartama 1,5 óra/alkalom volt a gyakorlati képzőhelyeknél. Teljesen új érdeklődő esetén többszöri egyeztetésre, tájékoztatásra is szükség volt. A 264 nyilvántartásba vételi ellenőrzésen kívül 100 köztes/hatósági ellenőrzést is lefolytattunk.

Mivel foglalkoztunk még?

 • Megkerestünk mintegy 1200 képzőhelyet, hogy a jövőben is vállal-e szerepet a tanulóképzésben?
 • Ellenőrzési szakértők képzése és vizsgáztatása.
 • Helyi médiában és saját honlapokon riportok, cikkek közzététele.
 • Kamarai honlapunk szakképzéssel kapcsolatos aloldalainak gondozása naprakész jogszabályi frissítéssel.
 • A szakképzés új rendszere – Tájékoztató a vállalkozásoknak címmel kiadványt állítottunk össze, melyet a nyári jogszabályváltozásokat követően frissítettünk és kiegészítettünk a felnőttek szakirányú oktatásának megszervezése témával is. Példányszám 2* 350 db.

A duális képzési tanácsadóink személyes kapcsolattartása, tanácsadása során a képzőhelyekkel bizalmi, partneri együttműködés alakul ki, mely a képzési hajlandóságot és a jogkövető magatartást is jelentősen befolyásolja. Ez a bizalom az alapja annak, hogy a vállalkozások szívesen fordulnak kérdéseikkel hozzánk, hiszen minden felmerülő kérdésre személyre szabott választ tudnak kapni. A tanácsadóink konkrét ajánlást, tanácsot, segítséget tudnak nyújtani a vállalkozások számára szakember utánpótlási, képzési, átképzési igényeire is.