2022-ben is Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program! – GINOP Plusz-1.2.2-22

Megjelent a GINOP Plusz-1.2.2-22 Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program c. felhívás tervezete, melyben mikrovállalkozások 2-10 millió Ft támogatást nyerhetnek!

Pályázati keret

 • Keretösszeg: 30 milliárd Ft
 • Támogatás intenzitása: max. 70%
 • Támogatási összeg pályázatonként: 2-10 millió Ft

Pályázók köre

Mikrovállalkozások, melyek

 • rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évben legalább 1 fő volt,
 • Magyarország területén székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók, egyéni vállalkozók vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
 • szabad vállalkozási zónának minősülő területen található (Felhívás 2. számú melléklete szerint) településeken, vagy szabad vállalkozási zónának nem minősülő területen található, 5000 főnél alacsonyabb lakosságszámmal rendelkező (Felhívás 3. számú melléklete szerint) településeken valósítják meg fejlesztéseiket,
 • nem tartoznak a KATA hatálya alá.

Támogatott tevékenységek

 1. Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása – kötelezően megvalósítandó (elszámolható összköltség min. 50%-a önmagában, vagy 2. tevékenység költéségvel együttesen min. 50%)
 2. Infrastrukturális és ingatlan beruházás
 3. Információs technológia-fejlesztés (elszámolható összköltség max. 50%-a)
 4. Projekt szakmai megvalósításának közvetett költségei (költsége csak átalány alapú elszámolásként nyújtható be)

A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 60. napnál korábban kell a támogatást igénylő székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként bejegyzésre kerülnie, továbbá a támogatási kérelem benyújtásától alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására.

Megvalósítás: 18 hónap

Tervezett benyújtás időpontja: 2022.február 17. – 2023. március 31.

Kapcsolódó tartalmak

FELHÍVÁS TERVEZET – GINOP Plusz-1.2.2-22 Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program 

AJÁNLOTT PÁLYÁZATÍRÓK