Felhívás fogyasztóvédelmi egyesületek részére

Felhívás a

Pécs-Baranya Kereskedelmi és Iparkamara, Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara és a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara illetékességi területén bejegyzett

fogyasztóvédelmi érdekek képviseletét ellátó egyesületek részére

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 21. § (6) bekezdése, valamint a békéltető testületi elnöki és tagsági feladat ellátására vonatkozó kiválasztási eljárás szabályairól és a békéltető testületi elnökök és tagok díjazásáról, képzéséről és a békéltető testületi alapvizsga szabályairól, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testületek kijelöléséről szóló 5/2023. (VI. 19.) IM rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a Baranya Vármegyei Békéltető Testület illetékességi területén bejegyzett fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesület javaslatot tehet a békéltető testületi tagok egyharmadára.

A Baranya Vármegyei Békéltető Testület tagjai a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által lefolytatott eljárás alapján kerülnek kiválasztásra.

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara ezúton

felhívja

az illetékességi területén bejegyzett fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületeket, hogy tegyenek javaslatot a fogyasztóvédelmi törvény előírásainak megfelelő személyek közül a Baranya Vármegyei Békéltető Testület tagjaira. A pályázati felhívás részletei itt link találhatók. A javaslathoz mellékelni kell az egyesület javaslata mellé a javasolt személy elfogadó nyilatkozatát is.