Gazdasági Havi Tájékoztató – 2023. augusztus

Megjelent az MKIK Gazdaság és Vállalkozáskutató Intézet (GVI) augusztusi Gazdasági Havi Tájékoztatója. A jelentés része a 2023. júliusi adatfelvétel eredményeiből elkészült negyedéves konjunktúrakutatás, a 350 hazai vállalkozás vezetőjének véleménye alapján összeállított késedelmes fizetéssel és lánctartozással kapcsolatos tapasztalatok mellett a nemzetközi tendenciák ismertetése is.

Tartalomból:

Negyedéves Konjunktúrakutatás 2023. július

A 2023. júliusi adatfelvétel eredményei szerint 2023 áprilisához képest a Negyedéves Konjunktúramutató +25-ről +17 pontra csökkent. A 2022 októberétől kezdődő javuló tendenciát követően tehát a vállalkozások helyzetértékelése számotte­vő visszaesést mutat, a 2022. októberi mélyponthoz képest azonban jelenleg is 7 ponttal magasabb érték tapasztalható.

Késedelmes fizetés és lánctartozás (2019-2023)

Elemzésünkben a hazai vállalkozások késedelmes fizetéssel és lánctartozással kapcsolatos tapasztalatait mutatjuk be. Az elemzés alapját a Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (GVI) 2023. júliusi negyedéves konjunktúrafelvétele adja, mely 350, legalább 20 főt foglalkoztató hazai vállalkozás vezetőjének véleményét gyűjtötte össze.

Nemzetközi tendenciák

 

Gazdasági Havi Tájékoztató 2023. augusztus

Gazdasági Havi Tájékoztató 2023. augusztus – angol