Technikumi rangsor 2024 – 2 baranyai technikum a TOP 100-ban

27. helyen a Baranya Vármegyei SZC Zipernowsky Károly Műszaki Technikuma, a 93. helyen pedig a  Baranya Vármegyei SZC Radnóti Miklós Közgazdasági Technikuma szerepel.

A Technikumi Rangsor 2024 TOP 100-as listája a tanulók bemeneti és képzési-kimeneti teljesítményének, az intézmények oktatói létszámának és digitális ellátottságának figyelembevételével készült. A rangsor az adatok rendelkezésre állása függvényében 2023-as (pl. beiratkozó tanulók 8. évfolyamos érdemjegyei, bemeneti kompetenciamérés, érettségi eredménye stb.) és 2022-es adatok (SZIR-STAT digitális eszközhasználatra vonatkozó adatai) felhasználásával készült. 

A rangsor összeállítása hat összevont mutató alapján történt:

  1. a szakképző intézménybe beiratkozó tanulók előző tanév végi tanulmányi eredménye,
  2. a kilencedik évfolyam megkezdésekor megírt bemeneti szakképzési kompetenciamérésen elért eredménye,
  3. az évfolyamot sikeresen teljesítők aránya,
  4. a technikum tanulóinak érettségi vizsgaeredménye,
  5. az intézmény teljes munkaidős oktatóinak az oktatói összlétszámukhoz viszonyított aránya,
  6. az intézmény digitális eszközellátottsága

A végeredményt az egyes mutatók normalizált skálán elért pontszáma adta. Az elméletileg elérhető maximális összesített pontszám 100 lehet. A rangsor az intézmények szintjén készült, összesítve az egyes feladatellátási helyekre vonatkozó adatokat. 

A Technikumi rangsorban szereplő intézmények átlagos teljesítménye 2024-ben összességében javult a 2023-as rangsorhoz képest. Jobb lett a bejövő tanulók bemeneti kompetenciamérési átlaga a szakképzési kompetenciamérésben, javultak az érettségi eredmények, továbbá csökkent a bukások aránya. Ez összességében a szakképzés és ezen belül a technikumba bekerülő tanulók javuló teljesítményére utal.

A 2023-as Technikumi rangsor itt érhető el.