Állásfoglalás kozmetikai tevékenység végzéséhez kapcsolódóan

A szakma képviselői állásfoglalás kéréssel fordultunk az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz (a továbbiakban: ITM) arra vonatkozóan, hogy a kozmetikai szolgáltatások beletartoznak-e a 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet 4. §-ába.

Megkeresésükre az ITM az alábbi tájékoztatást adta

  • „A 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet I.) 6. §-a alapján az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az üzemanyag-töltőállomás és a dohánybolt kivételével a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2.  § 27.  pontja szerinti üzletben (a továbbiakban: üzlet) 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos. A Korm. rendelet I. 6. §-ában meghatározott tilalom (az abban foglalt kivételekkel) a Kertv. szerinti üzletekre vonatkozik, vagyis nem tejed ki a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 2. § szerinti szolgáltatókra (így például a fodrászokra, műkörmösökre). Ennek értelmében ezen szolgáltató 15.00 óra után is nyitva tarthat, ott e szolgáltatást igénybe vevők 15.00 órát követően is tartózkodhatnak.
  • A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet II.) 3. §-a kimondja, hogy a lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor. A Korm. rendelet II. 4. § (1) bekezdése határozza meg az alapos indokok körét.
  • A Korm. rendelet II. 4. § (1)-(2) bekezdéseiben nem került nevesítésre a kozmetikai szolgáltatás igénybevétele, ugyanakkor a Korm. rendelet II. 4. § (1) a) pontja alapján a munkavégzés alapos indok a lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására. Vagyis álláspontunk szerint a kozmetikai szalonokban az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni.”

Forrás: MKIK