A PBKIK aktuális javaslatai a nehéz helyzetbe jutott vállalkozások támogatása érdekében

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elkészítette javaslatait a nehéz helyzetbe jutott vállalkozások és a gazdasági szféra általános értelemben vett támogatása érdekében.

A turisztikai és vendéglátás szektor számára a bértámogatás részben segítséget jelent. Javasoljuk a támogatott havi bruttó munkabér maximalizálását (pl. minimálbér háromszorosában). Mivel a bértámogatást utólag kapják meg a vállalkozások, javasoljuk a megítélt támogatásokat az elszámolás elfogadását követően a lehető leghamarabb – öt naptári napon belül – kapják meg a vállalkozások.

Komplex, a turisztikai szektor sajátosságait figyelembe vevő rendkívüli támogatási eszköz szükséges, amely azonnali és gyors megoldást jelent a második bezárási időszakban. A házhozszállítás és elviteles szolgáltatás az eddigi árbevétel 5-10%-t termeli meg. Javasoljuk a 2019-es és/vagy 2020-as második – harmadik negyedéves árbevételre arányosított normatív támogatást. Ez a támogatás a szektor beszállítóit is érinti, érintheti (alapanyag, mosoda, kiegészítő szolgáltatások…stb).

A 2020. november 9-i miniszterelnöki bejelentés alapján javasoltuk, hogy a házhoz szállítást vállaló vendéglátó ipari egységek által előállított étel áfája kiszállítás esetén 5 % legyen, hiszen a csomagolást is az egység dolgozói végzik, kvázi „kiszolgálnak”. Ehhez kapcsolódóan javasoltuk, hogy azon vendéglátó ipari egységek esetében, amelyek saját dolgozóival oldják meg a házhoz szállítást, a kiszállítás díja is csak 5 % áfá-t tartalmazzon, mert ebben a helyzetben a kiszállítás is a kiszolgálás része. A 2020. 11.13-i Miniszterelnöki bejelentés alapján ez megvalósul.

Javasoljuk az elszámolási rendszerekben a már elfogadott, de még ki nem fizetett támogatások kifizetésének felgyorsítását a vállalkozások részére valamint a vállalkozások által elszámolásra benyújtott, de még el nem fogadott elszámolások mielőbbi elbírálását, vagy a nem záróelszámolások esetében az elbírálás nélküli kifizetését.

Nagy veszélyt látunk az amúgy is komoly problémát jelentő körbetartozás kezelhetőségében. A kedvezményekből, támogatásokból, pályázatokból szerzett pénzek odaítélése során nem kerülnek vizsgálatra az adott cégek elismert, de ki nem fizetett tartozásai, ill. nem előírás ezek ellenőrzött fizetési egyezségekkel történő rendezése mondjuk az összegek lehívása előtt. A cégek egymás közti „kényszer hitelezése” további komoly likviditási gondot fog jelenteni, illetve működő cégeket fognak egyesek teljesen ellehetetleníteni.

Javasoljuk a TAO mellett a kisvállalati adó (KIVA) hasonló mértékű csökkentését.

A munkáltatók számára a szociális hozzájárulási adó és társadalombiztosítási járulék  mértékének csökkentése azonnali és nagy volumenű költségcsökkentést eredményez. Javaslatunk 3-5 év alatt évente 2-2%-al történő csökkentés, vagy idén és 2021-ben akár 3-3%-os csökkentés.

A versenyképes, szakképzett munkaerőt foglalkoztató és hozzáadott értéket termelő vállalatok számára munkabér és a munkaerő megtartását szolgáló átlátható támogatási rendszert szükséges bevezetni, amely a vállalatok nehéz helyzetének alapos és rendszerszerű elemzését követően egységes rendszerben kerülhet kialakításra.

A beszállítói láncok rövidítése érdekében a nagyvállalatok és külföldi tulajdonú cégek hazai tulajdonú KKV beszállítóinak kapacitásbővítést és technológiafejlesztést szolgáló célzott támogatás bevezetését javasoljuk.

Az iparűzési adófizetés eltörlése a most nehéz helyzetbe jutott vállalkozások számára nem jelent érdemi segítséget, hiszen az forgalomhoz kötött és idén már megfizetésre került. Az iparűzési adó rendszerének átalakítása időszerű.

A TAO csökkentése 5%-ra támogatható, igazi segítség az lenne, ha a befizetett (befizetendő) előlegekkel szembeállítható lenne – még ha ez jövő májusban is lesz időszerű. Itt is javasoljuk a differenciálást a hazai tulajdonú KKV körre fókuszálva.