MKIK ágazatspecifikus javaslatok

A kamarai rendszer a vállalkozások és érintett ágazatok bevonásával készíti a javaslatcsomagokat. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alább olvasható összesített ágazati javaslatai a Kormány részére is átadásra kerültek. Számos pécsi kamarai javaslat és a gépipari szakágazati ajánlása kapcsán a Dél-Dunántúli Gépipari Klaszterrel közösen készített program jelentős része is beillesztésre került.

Bővebben…

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara II. javaslatcsomagja

Mint azt korábban is jeleztük, az új koronavírus gazdasági hatása megjelenik mind a keresleti, mind a kínálati oldalon. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: MKIK) szakmai álláspontja szerint a gazdaság működésének minimális fenntartásához, majd annak jelentős mértékű újraindításához a kínálati oldalon jelentkező válsághelyzet kezelése az elsődleges.

Bővebben…

Javaslat a támogatott tevékenységi körök bővítésére – Fogtechnika

A fogtechnikus egyéni vállalkozó helyzete a piacon speciális, működése teljes mértékben a fogorvostól függ: jogszabályi háttér és jogosultságok korlátozása miatt kizárólag fogorvos rendelheti meg a szolgáltatásokat, termékeket. A fogorvos úgy működik a láncolatban, mint kizárólagos forgalmazó, a páciens a fogtechnikusnak közvetlenül nem ügyfele vagy megrendelője; a fogtechnikus szakmában a klientúra kizárólag a fogorvosokból állhat.

Bővebben…

Javaslat a fuvarozás körében megjelenő körbe-tartozás kezelésére

A gazdaságban a működését illetően kritikus időszak következik, mely több, normális viszonyok között is jelentkező, de ebben a környezetben még jobban felerősödő jelenségeket eredményez. Ilyen a körbe-tartozás újbóli megjelenése, amely beláthatatlan hatással lehet a fuvarozásra is. A megbízó és a megbízott közötti bizalmi viszony megingása és később elvesztése súlyos következményekkel járhat mindkét fél számára.

A körbe-tartozás súlyos következménye, hogy azon vállalkozók, vállalkozások részére, amelyek küzdenek a túlélésért és tovább tudnák vinni a gazdaságot a válság után, nem jut elég támogatás vagy a kintlévőségeik miatt lesznek kénytelenek felszámolni vállalkozásukat. Amennyiben egy vállalkozás kintlévőségeink 20%-a nem folyik be, a tevékenység megszüntetése anyagilag kedvezőbb a számára, azonban éppen ennek elkerülése a cél.

A körbe-tartozás kezelésére az alábbi javaslatok érkeztek:

  • átgondolandó, hogy az állami-uniós támogatásokat, mentőcsomagokat, új hiteleket stb. csak azon vállalkozások vehessenek igénybe, amelyek amellett, hogy köztartozás mentesek, partnereik felé számláikat határidőre kifizetik (lesznek olyan cégek, amelyek a saját hibájukon kívüli okokból adódóan nem tudnak fizetni, de lesznek olyanok is, akik fizetőképesek, mégsem fizetnek, az ő esetükben nem indokolt támogatás biztosítása);
  • olyan garanciák kidolgozása és életbe léptetése, melyek segítségével a szolgáltatási díjak kifizetése biztonságosabbá vélik;
  • a mentőcsomagok célja a gazdasági válság túlélése és ezt követően a gazdaság beindításának segítése, ezért a nyerészkedésre való lehetőséget, az ilyen irányú törekvéseket csírájában kell elfojtani.

 

A jelenlegi helyzetben a fuvarozási szektorban az kockáztatja a legtöbbet, aki dolgozik. Ennek a kockázatnak a csökkentése a gazdaság működése, újraindítása érdekében elengedhetetlen fontos.

Kamarai javaslat a jövedéki adóról szóló rendelkezés módosítására

Magyarországon a NAV 2018-as adatai alapján több, mint 20.000, magánfőzők által bejelentett lepárlóberendezést tart nyilván az adóhatóság, melynek csak kis része 7 000 körüli van használatban, melyek alkalmasak tiszta szesz előállítására. A jelenlegi járványveszély miatt számottevően megnőtt a kereslet a kézfertőtlenítők iránt, melyek egyik alapanyaga a tiszta szesz (a WHO általi ajánlott kézfertőtlenítő recept 70 %-os alkoholtartalmat ír elő) hiánycikknek számít.

Bővebben…

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnökségének ajánlása az önkormányzatok részére

A koronavírus járvány következményei a vendéglátás, a turizmus és a személyi szolgáltatások szektorokat, kiemelten az ágazatban dolgozó KKV-kat szinte azonnal negatívan érintette.

A szükséges kormányzati intézkedések (bezárások, nyitvatartási idő korlátozása, rendezvények szüneteltetése) rendkívül nehéz helyzetbe hozzák a vállalkozásokat. Likvid pénzforrások hiányában, a bezárások és üzlet szüneteltetések nemcsak a munkaerő-megtartást de a bérleti díjak megfizetését is nehézzé, egy idő után lehetetlenné teszik.

A magántulajdonú bérelt ingatlanokban működő KKV-k együttműködésen és a hosszú távú üzleti szempontok alapján már egyeztetéseket folytatnak az ingatlan bérleti díjak csökkentése, kompenzálások, halasztás tárgyában.

 

Javaslataink az önkormányzati tulajdonú üzletek vonatkozásában a következőek:

Általános megállapítás:

A járvány gyors vagy középtávú megállítása után az érintett vállalkozások számára szükséges a lehető leggyorsabb üzletnyitás, a vendégforgalom újraindítása. Mérlegelni szükséges, hogy a bérleti díjak megfizetésének szigorú kötelme milyen gazdasági hatást vált ki, az újra indulás vonatkozásában.

Amennyiben tovább tart a járvány, úgy a cégek elveszíthetik a meglévő munkaerőállományt, a bérleti díjakat is magába foglaló kötelezettségeiket sem tudják fizetni, végleg bezárnak. Így az önkormányzatok akár nagyobb mértékű és hosszabb távon jelentős bérleti díj kieséssel kell, hogy számoljanak.

 

  1. Javaslat: az önkormányzati tulajdonában levő ingatlanok bérlői körében gyors felmérést kell elvégezni az érintettség, bezárás, nyitvatartási korlátozás, jelentős forgalom csökkenés szempontok alapján.
  2. A felmérést követően intézkedési csomagokat lehet felállítani, amelyben a negatív hatások osztályozása mentén eltérő kompenzációs javaslatokat lehet tenni.

A/ Bezárás: Bérleti díj halasztása év végéig, bérleti díj csökkentése, bérleti díj elengedése meghatározott időszakra.

B/ Korlátozott működés: bérleti díj halasztása év végéig, bérleti díj csökkentése.

A települések össze tudják vetni a bérleti díj kompenzációk okozta önkormányzati bevételkiesést és az újra indulást követően megmaradt vállalkozások számát, azok megfizetendő bérleti díj volumenét.

 

A KKV-k érdekében kérjük javaslatunk megfontolását, amelynek tervezésében és modellezésében kérés esetén segítséget nyújtunk.

 

Pécs,  2020. március 18.

 

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége