Javaslat a csökkentett munkaidős foglalkoztatáshoz támogatási kérelem elhalasztására

Az április 21-én megjelent 82. számú Magyar Közlönyben a korábban kihirdetett csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatását alapjaiban módosítja a 141/2020 (IV.21.) Kormány rendelet.
Az új feltételek és információink alapján javasoljuk, hogy egyelőre függesszék fel a támogatásigénylési folyamatot, az új nyomtatványok megjelenéséig!

A megjelent jogszabályban több fontos rendelkezés és körülmény jelzi számunkra, hogy a támogatásigénylés beadásának elhalasztásával több adminisztratív teendőtől tudjuk mentesíteni vállalkozásunkat.
Emellett számos módosítás kihat a benyújtandó dokumentumokra és a kérelem beadás előtti teendőnkre.
Ezen fontos rendelkezések, körülmények:
  • jelenleg még nem elérhetőek a rendelet alapján módosított kérelmek, egyéb információk a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján
  • távolléti díj helyett alapbér a támogatás számítás alapja
  • létszámtartási kötelezettség csak a programban résztvevő dolgozókra áll fent
  • nem kell bemutatni, hogy a cég a munkavégzés átütemezésére nyitva álló munkaidő-beosztási lehetőségeket már kimerítette (pl. az időarányos szabadságokat kiadta), és a csökkentett munkaidős foglalkoztatást megalapozó körülményeket, ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggéseit, az eddig megtett és várható intézkedéseket sem
  • csökkentett munkaidő sávját módosították, azaz 15 és 75 százalékkal csökkenhet a munkaidő
  • pontosításra került az egyéni fejlesztési időre vonatkozó szabályok is. Azaz ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét meghaladja, azaz pl. 8 óráról 6 órára csökkentik, akkor kötelező a fejlesztési időről megállapodni, de ha pl. 8 óráról 4 órára a csökkentik a munkaidőt, akkor viszont nem kötelező az egyéni fejlesztési idő, hanem lehetőség
  • az előbbi ponttal összefüggésben a jogszabály tesz még egy fontos könnyítést a munkáltató szempontjából, azaz abban az esetben nem kell elérni az eredeti alapbért, ha a munkaidőcsökkentés legalább 50%-os. Vagyis ha egy eredetileg 8 órában foglalkoztatottat 4 órában dolgoztatnak tovább, akkor megkapja a munkáltatótól a 4 órára jutó bérét, az államtól meg a kieső 4 órára jutó nettóbér 70%-át, figyelembe véve a maximális 74.946,- Ft-ot. Természetesen, amennyiben egyéni fejlesztési időben állapodnak meg, akkor arra az időre ugyanúgy fizetést kell, hogy kapjon.
  • nem kell minden dolgozóval megállapodni a munkaszerződés módosításáról, mert a munkaügyi hivatal elfogadó határozatával ez automatikusan megtörténik
  • a munkaidőkeretben foglalkoztatottakra is érvényes a módosítás alapján a támogatás.

 

Amint elérhetőek lesznek az új nyomtatványok frissíteni fogjuk a cikkünket.