A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara II. javaslatcsomagja

Mint azt korábban is jeleztük, az új koronavírus gazdasági hatása megjelenik mind a keresleti, mind a kínálati oldalon. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: MKIK) szakmai álláspontja szerint a gazdaság működésének minimális fenntartásához, majd annak jelentős mértékű újraindításához a kínálati oldalon jelentkező válsághelyzet kezelése az elsődleges.

Az MKIK álláspontja szerint az új koronavírus-járvány egy globális méretű humán-, fizikai- és gazdasági válság is egyben. Mindez magával vonja, hogy nem elegendő csupán a gazdasági válságkezelésre koncentrálni, sőt egyértelműen megállapítható, hogy rövid távon a humán, fizikai tényező elsőbbséget élvez. Az MKIK a kialakult helyzet komplexitását tekintve, offenzív gazdaságpolitikai magatartásra tesz javaslatot.

 

A fenti alapelvek figyelembe vételével az MKIK második „Kríziscsomagja” az alábbi azonnali intézkedések eszközölésére terjed ki:

  1. Nemzeti Válságkezelési Alap felállítása
  2. Munkahelymegtartás biztosítása és a kialakult munkanélküliség azonnali kezelése
  3. Életképes hazai vállalkozói kör kiemelt támogatása
  4. Szolidaritási, közjót biztosító intézkedések

 

Ezen négy ponthoz kapcsolódó részletes, eddig kidolgozott javaslatok: MKIK Válságkezelő csomagja 03.30

 

Forrás: www.mkik.hu