Szakképzés számai Baranyában 2020

A Humánerőforrás-fejlesztési osztály duális képzési tanácsadói a megyében 570 olyan vállalkozással és 610 olyan gyakorlati képzőhellyel tartják a kapcsolatot, ahol a gyakorlati oktatás jelen van a mindennapi életben. A duális képzési tanácsadók segítik a vállalkozásokat a jogszabályi eligazodásban, pénzügyi elszámolási kérdésekben, a tanulókkal való foglalkozás adminisztrációs kérdéseiben is.

Kiemelt jelentőséggel és eredménnyel bír ezen belül a szakképzési hozzájárulással kapcsolatos tájékoztatásuk a képzőhelyek, azok könyvelői részére, hiszen megyénkben a gyakorlati képzéssel foglalkozó vállalkozások által a szakképzési hozzájárulás terhére éves szinten 2,8-3,0 milliárd Ft lehívására kerül sor.

Évente mintegy 2500-3000 db tanulószerződés és együttműködési megállapodás ellenjegyzését, nyilvántartásba vételét és az időközben bekövetkezett módosítások átvezetését végzik el a tanácsadók.

Az osztály munkatársai elkötelezettek a gyakorlati oktatás személyi feltételeinek magasabb szintre történő emelésében, melynek eredményeként ebben az évben 50 fő gyakorlati oktató és 44 fő szakember mesterképzését biztosítottuk. Törekszünk arra, hogy új képzőhelyeket vonjunk be a gyakorlati oktatásba, de ugyanakkor az is fontos, hogy egy-egy munkahelyen több oktató is rendelkezésre álljon a tanulók oktatásához.

A gyakorlati képzéssel foglalkozó vállalkozásoknál szakértők bevonásával évente felülvizsgáljuk a gyakorlati képzés megvalósítását. Ebben az évben 21 fő szakmai, valamint 16 fő iskolai szakértővel 262 vállalkozás részére tudtuk képzési határozatot kiadni, melyből 88 vállalkozás újonnan csatlakozott a gyakorlati képzők közé. A gyakorlati képzésben működő vállalkozások nyilvántartását kamaránk a honlapján közzé teszi:
pbkik.hu/szolgaltatasok/humaneroforras-fejlesztes/gyakorlati-kepzohelyek

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyakori jogszabályi változásokról vállalkozásaink számára tájékoztatást adjunk. Hagyományosan, a kamarai adófórummal együttműködve idén is megtartottuk főként könyvelők részére a szakképzés változásából eredő online fórumot.

További összefoglaló cikkeink megyénk szakképzését érintő 2020. évi számokról, eredményekről itt olvashatóak: