Digital Coach – cél a vállalkozások digitális átállásának támogatása

Egy német vezetésű nemzetközi projekt együttműködés, melynek a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara is tagja, olyan megoldásokat dolgoz ki, amelyek segítik a vállalkozásokat és szervezeteket a digitalizációhoz szükséges készségek és stratégiák fejlesztésében.

A projekt indító találkozójára online került sor december 3-4. között, a kamara munkatársainak részvételével.

Az EU számos országában az ún. tanuló gyárak (Learning Factory) segítik manapság a digitális készségek elsajátítását az oktatásban. Mindazonáltal még mindig hiányoznak a tanuló gyárakra vonatkozó egységes minőségi előírások és a digitalizáció területén az oktatásért felelős személyek képesítési programjai. Ezen változtatni kell az új „Digital Coach” nemzetközi projekttel, amelyet az Európai Unió finanszíroz. A cél egy „Digitális edző” feladatprofiljának létrehozása.

Bevált érettségi modell is az eszköztár része

A projekt azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy a vállalkozások és szervezetek digitális átállásának alakításához miként lehet előmozdítani a szükséges készségeket. Ennek elérésére a projektcsapat képzési programot dolgoz ki a digitális edzők számára. Az oktatásban és képzésben aktív embereket szólítja meg, és ötvözi a már kialakult fogalmakat: a tanuló gyárakat és a bochumi egyetem által kidolgozott „Alkalmazkodás” érettségi modellt.
Az érettségi modell összehasonlítja a célt és a tényleges állapotot, így megmutatja az erősségeket és a további fejlesztési igényeket a vállalatok digitális kompetenciáinak tekintetében. Segít a vállalatok kompetencia-fejlesztési programjainak és egyéni jövőbeli stratégiáinak kidolgozásában is.
Az új kutatási projekt keretein belül a modellt tovább fejlesztik, tesztelik és bevezetik az EU különböző országaiban kiválasztott képző cégeknél. Ezenkívül a projektpartnerek kidolgozzák a tanuló gyárak minőségi előírásait.

A Digital Coach – digitális edző feladatprofiljának létrehozása

A jövőben a digitális edző támogathatja a vállalkozásokat a digitális üzleti modellek kidolgozásában és megvalósításában. Különös tekintettel az ügyfél „fejével” való gondolkodást, valamint az ágazatok közötti gondolkodást, továbbá terjeszteni kell az agilis folyamatgondolkodást, bevonva a folyamat összes résztvevőjét. Központi cél a digitális stratégiák elfogadásának elősegítése is. Így a digitális edzők hozzájárulhatnak a hozzáadott értéket képviselő hálózatok és a digitalizáció által végrehajtott változások ismeretéhez.

Ezen eredmények alapján a projekt csapat tanúsító programot dolgoz ki a digitális edzők számára, amely önálló tanulási modulokból áll, a következő témákban:

  • Minőségirányítás mint a vállalatok digitalizálásának alapja
  • Vállalati stratégia a digitális átalakuláshoz és az agilis projektmenedzsmenthez
  • A tanulás átadás és a tanulás helyszínén történő együttműködés lehetőségei és korlátai
  • A digitalizáció kiindulópontja: hozzáadott értéket előállító folyamatok
  • Stratégiák a digitális megoldások vállalati elfogadásának biztosításához
  • A digitális megoldások megvalósításában való részvétel korlátai és lehetőségei
  • Új üzleti modellek kidolgozása a digitalizációval és vállalati együttműködéssel a hátterében

Bővebb információ:

Nagy Eszter –

Pohli Krisztina –