Júliusban akár 100 millió Ft támogatás igényelhető élelmiszerfeldolgozó és borászati tevékenységek fejlesztésére

A Vidékfejlesztési Program ‘VP3-4.2.1-4.2.2.-1-21 Élelmiszeripari üzemek fejlesztése’ c. kiírás keretében max. 100 millió forint vissza nem térítendő támogatásra, akár 50% támogatási intenzitással nyújthatnak be kérelmet mezőgazdasági termelők és egyes mikro- és kisvállalkozások.

A felhívás lehetőséget teremt feldolgozási tevékenységhez kapcsolódóan eszközök, gépek, technológiai berendezések beszerzésére, illetve megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására is. A támogatás két célterületre vehető igénybe az 1. célterület – Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése, a 2. célterület – Borászati üzemek fejlesztése. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 100 millió Ft. A támogatás maximális mértéke (az egyes támogatási kategóriákra irányadó részletszabályok figyelembe vételével):

  • a közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a;
  • a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.

Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására várhatóan 2021. július 7. napjától 2021. augusztus 31. napjáig benyújtási szakaszokban van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

Első szakasz: 2021. július 7. – 2021. július 20.
Második szakasz: 2021. július 21. – 2021. augusztus 3.
Harmadik szakasz: 2021. augusztus 4. – 2021. augusztus 17.
Negyedik szakasz: 2021. augusztus 18. – 2021. augusztus 31.

Támogatási kérelmet nyújthat be:

1. Mezőgazdasági termelő, aki abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

  • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.
    • Őstermelők családi gazdasága, mint támogatást igénylő esetében a gazdaságban részt vevő valamennyi tevékenységgel érintett tag, mezőgazdasági termeléséből származó nettó árbevételének meghatározásakor a személyi jövedelemadó bevallásban szereplő adatokat kell figyelembe venni.
    • Családi mezőgazdasági társaság esetében – amennyiben teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik – a  részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Amennyiben rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie.
  • a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége a kiírásban szereplő Annex I. termék feldolgozására irányul.

2. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, amely abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

  • a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;
  • a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége a kiírásban szereplő Annex I. termék feldolgozására irányul.

A felhívás keretében támogatás nyerhető el az alábbi kategóriákban:

A) Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása célterületi bontás szerint.

B) A megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása mindkét célterület kapcsán egységesen.

A pályázati kiírás tervezete elérhető a központi honlapon: VP3-4.2.1-4.2.2.-1-21 Élelmiszeripari üzemek fejlesztése