Tájékoztató a 2020. évről szóló helyi iparűzési adóbevallásban bevallott adóelőlegek megállapításához

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 41. § (1) bekezdése értelmében a vállalkozó a helyi iparűzési adóban az előlegfizetési időszakra, az egyes esedékességi időpontokra eső összeg feltüntetésével adóelőleget köteles a bevallás-benyújtással egyidejűleg bevallani. Cikkünkben ezen kötelezettségének teljesítéséhez kaphat segítséget.

A 2020. évről szóló helyi iparűzési adóbevallásban rögzítendő előlegfizetési időszak – főszabály szerint, naptári évvel egyező adóév esetén – a 2021.07.01-2022.06.30. napja közötti időszak, melyre eső első adóelőleg részlet 2021.09.15-én, a második adóelőleg részlet 2022.03.15-én esedékes. [Htv. 41. § (2), (5)]

Az adóbevallását a teljes adóévről – a 2020.01.01-2020.12.31. közötti időszakról – benyújtó vállalkozó esetén az adóelőleg első részletének összege a 2020. évről szóló adóbevallásban bevallott adó és a 2021.03.15. napjára már bevallott, bejelentett adóelőleg-részlet pozitív különbözete, míg az adóelőleg második részletének az összege a 2020. évről szóló adóbevallásban bevallott adó összegének a fele. [Htv. 41. § (5) a)]

A tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén 2020. év közben kezdő vállalkozó esetén az adóelőleg első részletének az összege a 2020. évről szóló adóbevallásban bevallott adó – a bevallott időszak naptári napjai alapján – 12 hónapos időszakra számított (teljes évre arányosított) összegének és a 2021.03.15. napjára már bevallott, bejelentett adóelőleg-részletnek a pozitív különbözete, az adóelőleg második részletének összege a 2020. évről szóló adóbevallásban bevallott adó előbbiek szerint arányosított összegének a fele. [Htv. 41. § (5) b)]

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 29. § (1) bekezdés 2. pontja értelmében önadózás esetén a fizetendő adót, adóelőleget, adóelőleg-kiegészítést tartalmazó bevallás a végrehajtási eljárásban végrehajtható okiratnak minősül.

Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, hogy az adóelőleg-bevallást nem befolyásolja a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) adóelőleg felezésre vonatkozó szabályozása, az adóelőleget az általános szabályok szerint, a 2%-os adómérték figyelembevételével kell bevallani.

Amennyiben adózó a Korm. rendeletnek megfelelő módon nyilatkozatot (21NYHIPA) tett, a bevallott adóelőleget az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámláján
50 %-kal csökkenti, így adózónak az adóelőleg 50 %-át kell megfizetnie.

 

A jogszabályi rendelkezések értelmezésével Főosztályunk az alábbi példákon keresztül kíván segítséget nyújtani a helyi iparűzési adóbevallás adóelőleg-bevallás részének szabályos kitöltéséhez:

(A példákban nem térünk ki külön a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók eseteire.)

Adóbevallását a teljes adóévről – a 2020.01.01-2020.12.31. közötti időszakról – benyújtó vállalkozó esetén követendő számítás: 

2021.03.15.

előleg**

A 2020. évi helyi iparűzési adóbevallásban bevallott adó, illetve adóelőleg
adófizetési kötelezettség 2021.09.15. 2022.03.15.
10.000 (5.000*) 70.000 70.000-10.000=60.000 (30.000*) 70.000/2=35.000
80.000 (40.000*) 70.000 0 70.000/2=35.000
0 70.000 70.000 (35.000*) 70.000/2=35.000
10.000 (5.000*) 0 0 0

* határidőben benyújtott 21NYHIPA nyilatkozat esetén a ténylegesen fizetendő adóelőleg összege

** a 2019. évi helyi iparűzési adóbevallásban, vagy bejelentkezésben bevallott adóelőleg

 

 

Tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén 2020.03.01. napján kezdő vállalkozó esetén követendő számítás:

(az adóköteles tevékenység napjainak száma 2020-ban 306 nap)

2021.03.15.

előleg**

A 2020. évi helyi iparűzési adóbevallásban bevallott adó, illetve adóelőleg
adófizetési kötelezettség 2021.09.15. 2022.03.15.
5.000 (2.500*) 35.000 35.000/306*365-5.000=36.748 (18.374*) 35.000/306*365/2=20.874
0 35.000 35.000/306*365=41.748 (20.874*) 35.000/306*365/2=20.874

* határidőben benyújtott 21NYHIPA nyilatkozat esetén a ténylegesen fizetendő adóelőleg összege

** bejelentkezésben bevallott adóelőleg

 

A 2021.09.15-én esedékes adóelőleg-részlet megfelelő kiszámításához a 2021.03.15. napjára előírt adóelőleg-részlet összege az E-Önkormányzat Portálon – https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap – az „Adóegyenleg lekérdezés” menüpontban, a részletes egyenleg lekérdezésével ellenőrizhető.

 

Amennyiben a fenti ügymenetben problémája, van írja meg a e-mail címre, amelyet közvetítünk a hatóság felé, ahol – a PBKIK Adóklubjának és az Önkormányzati Adóhatósági Főosztály együttműködéseként köszönhetően – rövid határidőn belül válaszolnak a kérdésére!

 

Forrás: Pécs MJV Önkormányzati Adóhatósági Főosztály