KFI tevékenységek támogatása gyors növekedésre képes és jelentős hazai hozzáadott értéket felmutató társaságok számára – 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás keretében a pályázók KFI tevékenységükhöz 50-300 m Ft közötti összegben juthatnak vissza nem térítendő támogatáshoz.

A pályázat legfontosabb részei

A pályázat keretösszege:  8 milliárd Ft, az „A” alprogram esetén 6 milliárd Ft, a „B” alprogram esetén 2 milliárd Ft.

A támogatás összege pályázatonként: 50 millió – 300 millió Ft

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A támogatott pályázatok várható száma: 26-160

Támogatható tevékenységek:

    • Kísérleti fejlesztés

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

    • Alkalmazott (ipari) kutatás
    • Alapkutatás
    • Eszközbeszerzés
    • Immateriális javak beszerzése
    • Projekt koordinációs tevékenység
    • Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (tájékoztatás)
    • Piacra jutási tevékenység

Támogatási kérelem az „A” illetve „B” alprogram keretében is kizárólag önállóan nyújtható be.

Végrehajtásra rendelkezésre álló idő: min. 12 – max. 36 hónap.

A támogatást igénylőnek 3 év fenntartási kötelezettsége van, amennyiben a projekt keretében kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében infrastruktúrát hoz létre.

FONTOS! A benyújtáshoz szükséges szakmai vélemény iránti kérelmet a kfivelemeny.nkfih.gov.hu oldalon elérhető felületen történő bejelentkezést követően az ott megadott, a Felhívás 8. pontjában is rögzített értékelési szempontok figyelembevételével kell kitölteni. A szakmai vélemény iránti kérelmek benyújtása 2021. december 6-án 12:00-tól 2021. december 13-án 12:00-ig lehetséges. Amennyiben ezen idő alatt a benyújtott kérelmek támogatás igénye nem éri el a 30 milliárd Ft-ot, úgy ezen összeg eléréséig, de legkésőbb 2021. december 20. 12:00-ig továbbra is lehet kérelmeket benyújtani.

A pályázat beadási határideje: 2022. február 10.

Ki pályázhat?

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi  személyek az alábbiak szerint:

 • Jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások, amelyek
  • 113, 114, 116, 117 vagy 141 GFO kóddal rendelkeznek,
  • kettős könyvvitelt vezetnek,
  • nem tartoznak a KATA hatálya alá.

„A” alprogram esetében további feltétel:

 • legalább 25%-ban olyan kutató(k) és/vagy PhD fokozattal bíró(k) a tulajdonosuk/tulajdonosaik, aki(k) államilag elismert felsőoktatási intézmény(ek) vagy az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat közalkalmazottja(i) vagy ezek valamelyikével munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll(nak), vagy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 évben legalább 1 évig közalkalmazottja/alkalmazottja volt(ak), vagy ezek valamelyikével munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állt(ak) vagy
  • tulajdonosai között szerepel valamely államilag elismert felsőoktatási intézmény vagy
  • a projekt témájában benyújtott szabadalommal rendelkeznek, vagy érvényes szabadalom hasznosítási jogával rendelkeznek, vagy rendelkeznek egyetemi hozzájárulással az adott szabadalom hasznosításról.

A „B” alprogram esetében további feltétel:

 • legalább 50%-ban kutató(k)/feltaláló(k)7 a tulajdonosuk/tulajdonosaik.

Értékelési szempontok

 • Értékelési előfeltételek
  • A kérelem célja
  • A projekt szakmai megvalósíthatósága
  • A költségvetés megalapozottsága
 • A támogatást igénylő alkalmassága
  • Szakmai erőforrások (pl. felsőfokú végzettségűek aránya, PhD/DLA fokozattal rendelkezők száma), tapasztalat
  • Korábbi sikeres termékfejlesztés/együttműködés (támogatást igénylő és/vagy tulajdonos)
  • Igényelt támogatási összeg mértéke
 • A kérelem megalapozottsága
  • Műszaki-tudományos tartalom
  • Az adott projekt szakterületi jelentősége
  • Az adott projekt TRL szempont rendszer szerinti szintlépésének alátámasztottsága
 • Projekt hasznosulása
  • Célcsoport bemutatása, piaci igény jelentősége
  • Piaci potenciál

Kapcsolódó tartalmak:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV

Ajánlott pályázatíró cégek