TKP 2020: szabadalomvásárlásra hirdet pályázatot az NKE

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) rektora a Tématerületi Kiválósági Program 2020 keretében pályázatot hirdet szabadalmi oltalom alatt álló műszaki megoldások, illetve a jövőben iparjogvédelmi oltalomban részesíthető alkotások megvásárlására.

A pályázat célja az NKE alaptevékenységéhez köthető szellemi alkotótevékenység ösztönzése, az innovációs produktivitás növelése, továbbá az elért tudományos és technológiai eredmények társadalmi és gazdasági hasznosítása.

Pályázni csak szabadalmi oltalom alatt álló műszaki megoldásokkal, vagy a későbbiekben iparjogvédelmi oltalomban részesíthető alkotásokkal lehet, amelyek az NKE szempontjából nem minősülnek szolgálati vagy alkalmazotti találmánynak. A későbbiekben iparjogvédelmi oltalomban részesíthető alkotások körébe a következők tartoznak: találmányok, használati minták, formatervezési minták (dizájnok), növényfajták, különböző árujelzők (védjegyek és földrajzi árujelzők).

Pályázat benyújtására jogosult minden természetes vagy jogi személy, aki a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő szabadalmi oltalom alatt álló műszaki megoldás, illetve a jövőben iparjogvédelmi oltalomban részesíthető alkotás rendelkezési jogosultja. A benyújtott pályázatokat egy kifejezetten erre a célra létrehozott, az NKE rektora által felkért bírálóbizottság értékeli.

A rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg: 10 millió forint. (A támogatható pályázatok száma előre nem meghatározott, az egyedi adásvételi szerződésekben rögzített összegektől függ.)

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 5.

A pályázatok szakmai értékelésének határideje: 2022. szeptember 5.

A pályázati dokumentumok IDE kattintva érhetők el.

 

A szabadalomvásárlási pályázat a Fenntartható biztonság és társadalmi környezet című, TKP2020-NKA-09 számú projekt keretében, a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással, a Tématerületi Kiválósági Program 2020 pályázati program finanszírozásában valósul meg.

Forrás és további információ