Kooperatív módszerek a női vezetők gyakorlatában

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Üzletasszony Klubja idei első ülésének fókusza a probléma feldolgozás és a tudásszervezés módszertani megközelítése volt. Az eseményen az Élményzóna Egyesület – új kamarai tagunk – szolgáltatta a foglalkozást, melynek helyszíne a Pepita Kultúrtér volt. Az esemény során a klubtagok megismerhették a “Párhuzamos szakértői mozaik” módszertant, melyet a kis- és középvállalkozások számos területen hasznosíthatnak.

 

A workshop során részletesen tárgyalták például a csoportméretet és a fizikai tér jelentőségét az ismeretátadás tekintetében. A terem mérete, a helyszín atmoszférája, valamint a padok és asztalok elrendezése mind hozzájárulhatnak az egyenlő részvétel biztosításához és az optimális, non-formális helyzet kialakításához. A kommunikációs térben fontos szerepet játszanak a különböző formák, mint a plenáris ülések, a páros, kiscsoportos és csoportos beszélgetések, valamint a non-formális tanulás eszközei, mint például a Villámrandi, World Café, Open Space és a Párhuzamos szakértői mozaik.

A módszertan alkalmazási területei között szerepelt a céges értekezlet, de valójában a tudásátadás bármilyen területén használható. A párhuzamos szakértői mozaik időben tervezhető és csoportos közös munkára, információfeldolgozásra alapszik. A résztvevők megismerhették a jegyzetolvasás és szövegkiemelés, valamint a szakértői csoportokhoz történő csatlakozás folyamatát. A gyakorlat során minden szakértő elmondta gondolatait a témáról, lehetővé téve az építő és ösztönző egymásrautaltságot és párhuzamos interakciókat.

A gyűlés során a résztvevők élénk és konstruktív párbeszédet folytattak a módszertan alkalmazásáról és az elvekről. Az egyéni felelősségvállalás és számonkérés fontossága kiemelkedő volt, valamint a résztvevők között az egyenlő részvétel és az egymásrautaltság építése és ösztönzése is fontos alapelvek voltak, hiszen így alakul ki a feladat/probléma közös megértése, feldolgozása és megoldása.

A beszámoló során részletesen bemutatták a Párhuzamos szakértői mozaik módszer lépéseit. A résztvevőknek nyolc perc állt rendelkezésre a jegyzetek olvasására és a szövegkiemelésre. Ezután a csoportok a szakértői asztalokhoz mentek, ahol a gondolatokkal terített asztalokhoz csatlakoztak, és tizenkét percen át folytattak beszélgetést. Ezután visszaültek eredeti asztalaikhoz, és öt perc állt rendelkezésükre, hogy az adott szakértők (ebből asztalonként legalább egy rendelkezésre állt) elmondják a csoportban folytatott beszélgetések eredményeit. A teljes folyamat 45 percre volt tervezve, így még öt perc maradt az esemény értékelésére és következtetések levonására.

A gyűlés zárásaként Horváth András a Pécsi Tudományegyetem oktatója, az Élményzóna Egyesület elnöke köszönte meg a résztvevők aktív részvételét és. Kiemelte a módszertan hasznosságát a kis- és középvállalkozások számára, és bátorította a klubtagokat, hogy alkalmazzák az újonnan szerzett ismereteket mindennapi üzleti tevékenységük során.

Az Üzletasszony Klub gyűlésén való részvétel lehetőséget adott a klubtagoknak arra, hogy megismerjék és kipróbálják a “Párhuzamos szakértői mozaik” módszertant, valamint hogy tapasztalatokat és gondolatokat osszanak meg egymással. A gyűlés sikeresen hozzájárult a klubtagok szakmai fejlődéséhez, üzleti tudásuk bővítéséhez és új lendületet adott a klubéletnek.

A következő összejövetelre 2023. június 21.szerda napon 14.00-16.00 között kerül sor Melegh Andrea Klubtagunk Selyemfestő kertjében, ahol az itt elmaradt kötetlen beszélgetésre is sort kerítünk.