A kesztyűkészítő újra a szakmák között

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara a kesztyűs vállalkozások kezdeményezésére és velük együttműködve hosszú ideje dolgozott azon, hogy újra lehessen Magyarországon kesztyűkészítő szakmát tanulni.

2023. július 6-án, a Magyar Közlöny 2023. évi 101. számában hirdették ki A szakképzésben lezajlott átalakítás utólagos hatásvizsgálatából adódó kormányrendelet-módosításokról szóló 292/2023. (VII. 6.) Kormányrendeletet. A rendelet tartalmazza többek között A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Kormányrendelet módosítását is, melynek 1. számú mellékletében, a Szakmajegyzék bővítései között, a Bőrtermékkészítő szakmánál olvashatunk a Kesztyűkészítő szakmairányról az alábbiak szerint:

  1. Az Szkr. 1. mellékletében foglalt táblázat 110. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
  [A B C D E F G H I J
1 Ágazat Szakma azonosító száma Szakma Szakmai oktatás időtartama tanulói jogviszonyban

Digitális Kompetencia Keretrendszer szint]

2

Magyar Képesítési Keretrendszer szint

Képzési terület

Ágazati besorolás

Szakmasorszám megnevezése szakmairánya

az Szkt. 20. § (1) bekezdés a) pontja és 21. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szakmai oktatásban

az Szkt. 20. § (1) bekezdés b) pontja és 21. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szakmai oktatásban

                     
110

Kreatív – kreatívipar alágazat

4 0723 16 01 Bőrtermék-készítő

Bőrdíszműves

Cipőkészítő

Kesztyűkészítő

Ortopédiai cipész

 

3 év 2 év 4

A vállalkozások kitartása és munkája mellett a sikerért köszönet illeti a Kulturális és Innovációs Minisztériumot, az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt-t, a Kreatív Ágazati Készségtanácsot és a Baranya Megyei Szakképzési Centrumot.

Kapcsolódó hír:

Forrás: Karma Pécsi Kesztyű, facebook