Támogatás a hazai vállalkozások zöld átállásának felgyorsítására -TCTF támogatás

A támogatás célja a nulla nettó kibocsátási célt szolgáló gazdaságra való átállás szempontjából stratégiai jelentőségű beruházási projektek támogatása. A HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zrt. (HIPA)  által koordinált felhívás keretében a magyarországi vállalkozások adókedvezmény és készpénztámogatás formájában vehetnek igénybe támogatást akár 350 millió euróig, max. 55%-os intenzitással.

Az Európai Bizottság az ideiglenes válság- és átállási keret elfogadásával (Temporary Crisis and Transition Framework, a továbbiakban: TCTF) biztosítani kívánja az európai zöld megállapodás céljainak elérését.

Hazánkban a támogatás olyan vállalkozásnak nyújtható, amely magyarországi székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező vállalkozás, és amely a támogatás hiányában a nettó nulla kibocsátási célt szolgáló gazdaságra való átállás szempontjából stratégiai jelentőségű ágazatban, az EGT-n kívüli országban hajtaná végre termelő beruházását.

Támogatható tevékenységek:

  • a nulla nettó kibocsátási célt szolgáló gazdaságra való átálláshoz szükséges berendezések, nevezetesen akkumulátorok, szolárpanelek, szélturbinák, hőszivattyúk, elektrolizátorok, valamint szén-dioxid leválasztást és -tárolást szolgáló berendezések gyártása; vagy
  • az előző pontban meghatározott berendezések gyártásához tervezett és elsődlegesen közvetlen inputként használt kulcsfontosságú alkatrészek gyártása; vagy
  • az előző pontokban meghatározott berendezések és alapvető alkatrészek előállításához szükséges kritikus fontosságú nyersanyagok előállítása vagy visszanyerése

TCTF keretében az egy projekthez nyújtható támogatás maximális intenzitása és mértéke az alábbiak szerint alakulhat a beruházás helyszínének és igénylő vállalat méretének függvényében azzal, hogy az alább felsoroltaktól eltérő támogatás nyújtására kizárólag notifikációs eljárás keretében kerülhet sor:

BUDAPEST BUDAPESTEN KÍVÜLI
HELYSZÍNEK
NEMZETI KÜSZÖBÉRTÉK
(nominálisan)

Maximális támogatási összeg
vállalkozásonként és tagállamonként
EUR 150 M EUR 350 M
Maximális
támogatási
intenzitás
nagyvállalatok
esetén
15% 35%
középvállalatok
esetén
25% 45%
kisvállalatok
esetén
35% 55%

 

A támogatás készpénztámogatás és adókedvezmény formájában vehető igénybe, amelyek kombinációjával a maximális támogatási intenzitás érhető el, mely a jelenlegi felételek alapján 2025 végéig elérhető.

További információ:

https://hipa.hu/hir/uj-tamogatasi-program-bevezetese-a-zold-atallas-felgyorsitasara-tctf-tamogatas/

Felhívás részletei a TCTF Támogatási Útmutatóban olvashatóak, a linkre kattintva.