Ágazati vizsgaelnöki jelentés

Ágazati elnöki jelentés 2022.
1. Biztosítottak voltak-e a feltételek az ágazati alapvizsga teljeskörű lebonyolítására?
2. Alkalmasnak tartotta-e a Képzési és Kimeneti Követelmény (KKK) alapján az írásbeli tételeket a tanulók tudásszintjének mérésére?
3. Alkalmasnak tartotta-e a KKK alapján a gyakorlati tételeket a tanulók tudásszintjének mérésére?
4. Amennyiben a KKK-ban elő van írva az ágazati alapvizsgán a portfóliókészítés, úgy azok minősége, tartalma, szakmai mélysége megfelelt-e a KKK-ban meghatározottaknak?
5. Milyennek találta a tanulók felkészültségét? Kérem, értékeljen 1-től 5-ig úgy, hogy az 1-es a leggyengébb, míg az 5-ös a legjobb minősítést jelenti.
7. A vizsga megkezdési dátuma előtt kézhez kapta-e a szerződését a vizsgáztatásra, melyből egyértelműen meghatározható a vizsgáztatásért kapott juttatás és annak mértéke?
Adatkezelési tájékoztató

Minőségirányítási tudásfelmérő teszt

Minőségirányítási tudásfelmérő teszt

BEVEZETÉS

 Ez a tudásfelmérő teszt 30 kérdésből áll.

Válaszoljon minden kérdésre.

Használható segédeszköz a jegyzet.

A teszt tartalmaz ún. választós kérdéseket, amelyekre csak egy helyes válasz létezik, és vannak kérdések, ahol több helyes válasz is van.

Minden helyesen megválaszolt kérdés 1 pontot ér, így a maximális pontszám 30 lehet. A hallgató megfelelt, ha elérte a 20 pontot.

1. Mi a minőségpolitika?
2. Mi a minőségirányítási rendszer
3. Mi a lényeges jellemzője a minőségirányítási rendszereknek
4. A felső vezetésnek a minőségirányítási rendszerben való aktív részvételét jelzi:
5. A minőségügyi rendszer követelményeinek ismerete és abban való jártasság szükséges:
6. A szervezeten belül ki a felelős a minőségért:
7. A szervezeten belül kinek a feladata a nemmegfelelőségek észlelése és annak nyomán a kapcsolódó dokumentum felvétele?
8. Melyik szabvány tartalmazza a rendszer kialakításával kapcsolatos követelményeket?
9. Helyes-e az a gyakorlat, hogy a szállítói szerződés elfogadását megelőzően felülvizsgálják azt a vevői igények, valamint a műszaki és minőségi követelmények pontos meghatározása szempontjából?
10. A minőségügyi szabályozó dokumentumok ellenőrzése azt jelenti, hogy:
11. A beszállítók minősítése annak biztosításához szükséges, hogy a beszállító:
12. A mérő- és vizsgáló eszközök, valamint a kalibráló/beállító etalonok hitelesítését dokumentálni kell:
13. A helyesbítő/megelőző intézkedések követelményét mint a minőségjavítás alapvető elemét a minőségügyi rendszerszabvány tartalmazza.
14. A minőségügyi feljegyzések javítását előírásszerűen az alábbiak szerint kell végezni:
15. A minőségirányítási rendszerszabványok előírják a minőségirányítási rendszer periodikus felülvizsgálatát
16. A belső minőségügyi felülvizsgálat olyan vezetési eszköz, mely lehetővé teszi:
17. Melyik igaz? A minőségügyi felülvizsgálat hatékony vezetési eszköz, mert:
18. Az alábbi listából válassza ki azokat a tevékenységeket, melyeket a felülvizsgált szervezetnek a felülvizsgálat befejezését követően el kell végeznie:
19. Az auditálás előtt célszerű felkészülési időt adni, ezért éves auditterv alapján előre értesítjük az auditáltat.
20. A hibák rangsorolására és a legnagyobb veszteséget okozó néhány hiba kiválasztására alkalmas módszer
21. A döntéseknél mire helyezi a hangsúlyt az szabvány
22. Mi a szerepe a PDCA ciklusnak a szervezet életében
23. Mi a benchmarking
24. Mi az MSZT
25. Megköveteli-e a minőségirányítási rendszerszabvány a rendszer folyamatos továbbfejlesztését
26. A következők közül melyek a szervezet átalakítást gátló tényezők?
27. Mire való a CE megfelelőségi jel?
28. A CE megfelelőségi jel használata,
29. A szabványok használata az EU-ban,?
30. Milyen típusú embert igényel a jövő szervezete.

Pécs város tanulói és hallgatói díjai – pályázat

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése pályázatot hirdet a Pécs város tanulói és hallgatói díjainak elnyerésére azon középfokú közoktatási vagy felsőfokú oktatási intézmények tanulói és hallgatói részére, akik Pécs városában legalább 5 hónapja állandó bejelentett lakóhellyel rendelkeznek, és a pályázat benyújtásának időpontjában valamely Pécs közigazgatási területén működő állami vagy nem állami fenntartású oktatási intézményben aktív, nappali tagozatos tanulmányokat folytatnak.

Bővebben…

Ésszel és kézzel építettek az „Épít-ésszel” verseny döntősei

Tetőcserép felrakása, állvány szerelése, csempemozaik lerakása, díszítő festés, hungarocell vágás, eszközfelismerés és még sok más gyakorlati feladat várta az Épít-ésszel építőipari szakmaismereti verseny döntőseit. Építőipari Technológiai Klaszter támogatásával megrendezett két hónapja tartó, 3 fordulós versenyre 105 általános iskolás nevezett a megye 25 iskolájából.

Bővebben…

Erasmus+ Olaszország

Erasmus+ Olasz utazás
SuperGreenpass (3 EU-s oltás/6 hónapnál nem régebbi gyógyultsági igazolvány, további információk: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?olaszorszag)
Vállalom a kétágyas szobában történő elhelyezést (egyágyas szobában történő elhelyezés igénye esetén a szobaár különbözetét meg kell téríteni)

Személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az adatkezelési szabályzatunkban előírt módon tartjuk nyilván és kezeljük. A megadott adatokat kizárólag a hivatkozott pályázathoz, az utazás és a szállás megszervezéséhez és lebonyolításához használjuk fel, majd töröljük azokat!