A maszkhasználat szabályai a vállalkozásoknál

A 2020. szeptember 18-án megjelent Magyar Közlöny (Magyar Közlöny 2020. évi 207. szám) részletes előírásokat tartalmaz a vírushelyzettel kapcsolatosan a maszkhasználatra.

A vállalkozásoknak többek között az alábbi előírásokat kell figyelembe venniük:

  • vendéggel/ ügyféllel kapcsolatos munkavégzés esetén a vendégek/ügyfelek kivételével a személyzet köteles maszkot viselni: orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot, olyan módon, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.
  • ügyfélfogadással foglalkozó szolgáltató esetében ügyfélfogadási időben az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, továbbá minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik és a helyiségben, ahol – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak kötelező az ügyfél és az ügyintéző részére is a maszkviselés.

(Például étteremben a vendégnek nem kell maszkot hordania, de egy fodrászatban, amíg vár az ügyfél, neki igen.)

Az üzemeltető felelőssége, hogy a vendég vagy az ügyfél viselje a maszkot: Azt a személyt, aki a maszkot az üzemeltető felszólítására sem viseli a meghatározott módon, az üzemeltető köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.

Bírságot mindkét fél részére kiszabhat az illetékes hatóság, azonban szankció nem alkalmazható, ha az üzemeltető a szükséges intézkedéseket megtette, vagyis a jogsértő személyt felszólította távozásra, a jogsértő személy kiszolgálását megtagadta, és azt követően, hogy a jogsértő személy a távozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a rendőrséget értesítette.

A vendéglátó üzletek nyitva tartása is szigorodott:

A vendéglátó üzletben 23.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni, ekkor csak az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára megengedett a tartózkodás.

 

A részletekről a Magyar Közlönyből tájékozódhat: Magyar Közlöny 2020. évi 207. szám