Tájékoztatás az ágazati bértámogatás változásairól

A 73. számú Magyar Közlönyben megjelent, hogy 2021.05.01-től változott az ágazati bértámogatásban és az adókedvezményben részesülők köre. Emellett fontos kiemelni, hogy amennyiben a továbbiakban nem tart a vállalkozás igényt a támogatás folyósítására, abban az esetben 2021.05.05-ig jelezniük kell a Kormányhivatal felé ezt a szándékukat a Hosszabbítás elutasítása című dokumentum benyújtásával.

Mint ismeretes az ágazati bértámogatási programban a támogatott munkavállaló bérének felét térítik meg a mindenkori minimálbér másfélszereséig. Az állam a járulékokat is elengedi, így a munkabér mintegy kétharmadát fedezi.

Azonban szűkítésre került az adókedvezményben részesülők köre, az alábbi táblázatban szereplő tevékenységi köröket végzőknek, 2021. május hónapra sem kell szociális hozzájárulási adót, szakképzési hozzájárulást, rehabilitációs hozzájárulást, illetve KIVA-t fizetniük.

A Kisvállalkozók Tételes Adójára (KATA) vonatkozó mentesség, ellenben lejárt, újra fizetési kötelezettség terhel minden kisadózót, mivel csak március és április hóra volt megállapított fizetési mentességük.

Az Ágazati bértámogatással kapcsolatban a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat tájékoztatása alapján, azon érintettek, akik csak március és április hóra kaptak támogatást, nincs egyéb teendőjük, számukra automatikusan megszüntetik a támogatás folyósítását. Azoknak az érintetteknek sincs teendőjük, akik már november óta részesülnek a bértámogatásban és szándékukban áll májusra hónapra is igénybe venni, mivel nekik automatikusan tovább folyósítják a támogatási előleget.

Amennyiben a továbbiakban, nem tartanak igényt a támogatás folyósításra, abban az esetben 2021.05.05-ig jelezniük kell a Kormányhivatal felé ezt a szándékukat a Hosszabbítás elutasítása című dokumentum benyújtásával.

Az állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei (fővárosi) kormányhivatalhoz benyújtott kérelem alapján vissza nem térítendő támogatást kaphatnak továbbra is azon munkaadók, melyeknek tényleges főtevékenységei az alábbi táblázatban megtalálhatóak. (A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján)

 

TEÁOR szám Megnevezés Kedvezményezett hónapok
4939 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás (ha nem közszolgáltató és van közúti személyszállítási engedélye) 2020.11. – 2021.05. hó
5510 Szállodai szolgáltatás 2020.11. – 2021.05. hó
5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 2020.11. – 2021.05. hó
5530 Kempingszolgáltatás 2020.11. – 2021.05. hó
5590 Egyéb szálláshely szolgáltatás 2020.11. – 2021.05. hó
5610 Éttermi, mozgó vendéglátás 2020.11. – 2021.05. hó
5621 Rendezvényi étkeztetés 2020.11. – 2021.05. hó
5630 Italszolgáltatás 2020.11. – 2021.05. hó
5914 Filmvetítés 2020.11. – 2021.05. hó
7911 Utazásközvetítés 2020.11. – 2021.05. hó
7912 Utazásszervezés 2020.11. – 2021.05. hó
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 2020.11. – 2021.05. hó
8551 Sport és szabadidős képzés 2020.11. – 2021.05. hó
9001 Előadó-művészet 2020.11. – 2021.05. hó
9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység 2020.11. – 2021.05. hó
9004 Művészeti létesítmények működtetése 2020.11. – 2021.05. hó
9102 Múzeumi tevékenység 2020.11. – 2021.05. hó
9104 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése 2020.11. – 2021.05. hó
9311 Sportlétesítmény működtetése 2020.11. – 2021.05. hó
9312 Sportegyesületi tevékenység 2020.11. – 2021.05. hó
9313 Testedzési szolgáltatás 2020.11. – 2021.05. hó
9319 Egyéb sporttevékenység 2020.11. – 2021.05. hó
9321 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység 2020.11. – 2021.05. hó
9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 2020.11. – 2021.05. hó
9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (de csak ha megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet szabályainak.) 2020.11. – 2021.05. hó

*   Tényleges főtevékenységnek azt a tevékenységet kell érteni, amelyből a kifizetőnek, kisvállalati adóalanynak 2020. november 11. napját megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.
*   Szálláshely-szolgáltatás főtevékenységgel rendelkező vállalkozások (TEÁOR 5510, TEÁOR 5520, TEÁOR 5530, TEÁOR 5590) esetén kérelem 2020. december 10. napjától 2021. május 31-ig nyújtható be a 2020. december 9. napján érvényes munkaszerződésben szereplő bruttó munkabér alapján.
*   Minden más fent felsorolt főtevékenység esetén kérelem 2020. november 11. napjától nyújtható be 2021. május 31-ig, 2020. november 10. napján érvényes munkaszerződésben szereplő bruttó munkabér alapján.
*   Minden támogatási kérelem a támogatással érintett munkavállaló foglalkoztatási helye szerinti – amely lehet a munkáltató székhelye, illetve telephelye szerinti – fővárosi és megyei kormányhivatalhoz nyújtható be. Ha a munkavállaló foglalkoztatására több foglalkoztatási helyen kerül sor, a támogatás iránti kérelmet a munkaadó választása szerinti foglalkoztatási helynek (ami lehet a munkaadó székhelyén vagy telephelyén) megfelelő illetékes kormányhivatalnál kell benyújtani.
*   2021. február 1. napjától számított időszakra a korábban megállapított támogatási összeg emelése kérhető, tekintettel a megemelkedett minimálbér/garantált bérminimumra, illetve a havi támogatási plafon változására.