Fontos változások a munka törvénykönyvében és a munkavédelmi szabályokban 2024-ben

Szeptember 1-jétől hatályba lép a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) néhány rendelkezésének módosítása. A legnagyobb horderejű változás a munkavédelmi képviselő megválasztása, valamint a munkára való alkalmasság kötelező orvosi vizsgálata vonatkozásában történt. A tűz- és munkavédelmet alapvetően két új jogszabály befolyásolja, ezek az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő rendelkezésekről szóló 2023. évi LXX. törvény és a hazai gazdasági szereplők versenyképességének erősítésével és a közigazgatás hatékonyságának növelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2023. évi CIX. törvény.

Változások:

  • Munkavédelmi oktatás (2024. 02. 01-től hatályos):Miniszteri rendeletben meghatározott munkakörök esetében a munkavédelmi oktatás úgy is teljesíthető lesz, hogy a rendeletben közzétett tematikát a munkáltató átadja a dolgozónak. Így bizonyos munkakörök esetében nem kell munkavédelmi oktatást tartani és azt a dolgozónak végighallgatni.
  • Tűzvédelmi oktatás (2024. 01. 01-től hatályos): Az évente megtartandó tűzvédelmi oktatást nem lesz általánosan minden gazdálkodó szervezetre kötelező, azt csak bizonyos esetekben szükséges évente megtartani.
  • Tűzvédelmi szabályzat (2024. 01. 01-től hatályos): Tűzvédelmi szabályzatot csak azokban az esetekben szükséges készíteni, ahol a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötvennél több munkavállalót foglalkoztatnak; az üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt; illetve 10 fő befogadóképességet meghaladó kereskedelmi szálláshely üzemeltetése esetén.
  • Tűzriadó terv (2024. 01. 01-től hatályos): A tűzriadó terv készítésére kötelezettek köre kiegészül a menekülésben korlátozott személyek foglalkoztatására szolgáló rendeltetésekkel. A tűzriadó terv tartalmi követelményeiben plusz követelményként jelenik meg, hogy a végrehajtásért felelős beosztásokat is meg kell határozni.
  • Tűzvédelmi házirend (2024. 01. 01-től hatályos): A 3 szintesnél több és tíznél több lakó- és üdülőegységet tartalmazó épületekben, jellemzően társasházakban továbbra is szükséges tűzvédelmi házirendet készíteni. A tartalmi követelmények is módosulnak, a tűzvédelmi házirendekben a közművek főelzáró szerelvényeinek helyét is fel kell tüntetni.
  • Orvosi alkalmassági vizsgálatok (2024. 09. 01-től hatályos): Az általánosan kötelező munkaalkalmassági orvosi vizsgálat megszűnik. Ez azt jelenti, hogy csak a vonatkozó miniszteri rendeletben meghatározott munkakörök esetén lesz kötelező az előzetes üzemorvosi vizsgálat.

Forrás és további információ

Tájékoztatás az egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapítás 2023. január 1. napjától hatályos változásairól

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 2023. január 1. napjától hatályos módosítása alapvetően írja felül a vállalkozások leggyakrabban alkalmazott egyszerűsített adóalap-megállapítási módszereit.

Bővebben…

Tájékoztató az idegenforgalmi adóval kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség 2023. január 1. napjától hatályos változásáról

A Turizmus törvény hatálya alá tartozó szálláshely-szolgáltatók esetében 2023. január 1. napjától kivezetésre kerül minden, a szálláshelykezelő szoftvertől eltérő nyilvántartási kötelezettség. Megszűnik a papíralapú vendégkönyv vezetésének, illetve a bejelentőlap és az adómentesség alátámasztására szolgáló nyilatkozat kitöltésének kötelezettsége.

Bővebben…

Tájékoztatás a KATA változásaival kapcsolatban

Tájékoztatom, hogy az új szabályozás jelenleg a köztársasági elnök aláírására vár. Az első feladat, hogy meg kell várni az új törvény közlönyben történő megjelenését. Ezt követően lehet érdemben az adótanácsadóval, illetve könyvvelővel konzultálni, addig csak felkészülni tudunk az adótanácsadóval, könyvvelővel történő konzultációra.

Bővebben…

Tájékoztatás az ágazati bértámogatás változásairól

A 73. számú Magyar Közlönyben megjelent, hogy 2021.05.01-től változott az ágazati bértámogatásban és az adókedvezményben részesülők köre. Emellett fontos kiemelni, hogy amennyiben a továbbiakban nem tart a vállalkozás igényt a támogatás folyósítására, abban az esetben 2021.05.05-ig jelezniük kell a Kormányhivatal felé ezt a szándékukat a Hosszabbítás elutasítása című dokumentum benyújtásával.

Bővebben…