Magyarország KFI stratégiája 2021-2030

Július végén megjelent Magyarország 2021-2030 közötti kutatási, fejlesztési és innovációs stratégiája,amely a következő tíz évre határozza meg a KFI területének jövőképét és misszióját, valamint ismerteti a célkitűzések megvalósítására szolgáló célrendszert is.

A dokumentum az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal közös munkájának eredménye.

A kormány a kutatás-fejlesztés és innováció irányítási, szervezeti és finanszírozási modelljét oly módon kívánja kialakítani, hogy az úgynevezett fejlesztő állam28 intézményi képességeit, kapacitásait erősítse meg a cél érdekében. Ezáltal lehetővé válik:
• a KFI források integrált hasznosítása, egységes koncentrált kezelése;
• a KFI szervezeti rendszer kiszámítható és stabil működése és finanszírozása;
• az együttműködések erősítése;
• a hazai KFI tevékenységek fókuszálása, a hatékonyság és Magyarország versenyképességének növelése érdekében.

Az intézményrendszer átalakításához szorosan kapcsolódik a teljes KFI finanszírozási rendszer átalakítása, amely hatékony megoldást jelent az állami K+F ráfordítás egyenletesen növekvő és tartós emelésére, amely egyik kiemelt eszköze, hogy a GDP-arányos K+F ráfordítás 2030-ra elérje a 3 százalékos szintet. Ez megfelel a 2011-2020-as KFI stratégia célkitűzésének is.

Jövőkép – Magas hozzáadott értéket teremtő, tudásalapú, kiegyensúlyozott, fenntartható gazdaság és társadalom az ország minden területén.

A horizontális célok:

  1. Innováció iránti fogékonyság, nyitottság, a kreatív gondolkodásra és értékteremtésre való ösztönzés
  2. Korszerű, KFI-t támogató szabályozási keretrendszer és üzleti környezet megteremtése
  3. A területi, társadalmi, gazdasági kohézió erősítése a KFI eszközrendszerével
  4. Stabilitást és ösztönzést is szem előtt tartó finanszírozási rendszer megalkotása
  5. Kihívások, illetve kereslet által vezérelt KFI ösztönzése
  6. Nemek közötti egyenlőség biztosítása a KFI rendszerben

A célrendszer felépítéséből három pillér emelkedik ki. Ezek a pillérek a tudástermelés, a tudásáramlás és a tudásfelhasználás.

A pillérek leginkább az Európai Innovációs Eredménytábla által felölelt dimenziókra reagálnak specifikus célok kijelölésével. Az aktuális helyzetnek megfelelően érdemes – az évenként elkészülő intézkedési tervben – azokat a célokat előnyben részesíteni, ahol jelentősebb fejlődés szükséges.

A célrendszer egésze pedig egy olyan irányt jelöl számunkra, amelyek elérése esetén az Európai Innovációs Eredménytábla által leképzett, teljes innovációs rendszer minden dimenziója jelentősen fejlődik.

 

A teljes dokumentum letölthető innen, PDF formátumban