Két hétig adhatók be az előminősítési kérelmek a GINOP Plusz program KFI felhívása kapcsán!

A július 30-án meghirdetésre került ‘GINOP Plusz-2.1.1-21 Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése’ című pályázat beadásának előfeltétela a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által kiadott támogató szakpolitikai vélemény, melyet a pályázóknak a következő két hétben van lehetősége kérelmezni.

Az NKFIH közleménye szerint a kérelmek benyújtására a pályázati felhívás meghirdetését követő két hétig van lehetősége a pályázóknak a NKFI Hivatal véleménykérő felületén (http://kfivelemeny.nkfih.gov.hu/). A szakpolitikai szempontú véleményeket az NKFIH a benyújtási határidő lezárásától számítva két hónapon belül megküldi a kérelmezők számára.

Igényelhető támogatás:

Min. 50 000 000 Ft – max. 1 000 000 000 Ft – vissza nem térítendő támogatás. A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Támogatottság maximális mértéke a támogatási kategóriától függ, (kiírás 3.3. pont)

Támogatottak köre:

 • profitorientált mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok:
      1. amelyek, rendelkeznek legalább kettő lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele);
      2. amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti évben minimum 3 fő volt;
      3. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei;
      4. amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá.
 • költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, egyházi jogi személyek, egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek:
      1. költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény (KFI tv.) szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek;
      2. egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek, amennyiben azok a 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézménynek, a KFI törvény szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutatótudásközvetítő szervezetnek minősülnek.
 • kizárólagos állami tulajdonú non-profit gazdasági társaságok, egyházi jogi személyek, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény (KFI tv.) szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek

Támogatott tevékenységek:

 • Kísérleti fejlesztés – önállóan támogatható tevékenység
 • Ipari kutatás
 • Eszközbeszerzés
 • Kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek (hardver és szoftver beszerzés, szoftver előfizetői szolgáltatás igénybevétele, projekt előkészítés, projektmenedzsment, kötelezően előírt nyilvánosság és piacra vitel)

Megvalósításra rendelkezésre álló idő:  36 hónap

A támogatási kérelmek benyújtásának időpontja: 2021. október 18. – 2021. november 10.

 

A teljes kiírás elérhető a központi pályázati oldalon: GINOP Plusz-2.1.1-21 Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése