Gazdaságvédelmi akcióterv, ITM 2020.04.07. PP bemutató értékelése

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 10 oldalas szakmai véleményének kivonata.

Legfőbb megállapításaink:

 • A korlátozás alá került szektorok teljes körű támogatása szükséges, nem lehet szektoron belül alágazatokat kiválasztva csak azokat támogatni. Akiket kényszerű bezárásra ítéltek és/vagy a gazdasági és üzleti folyamatok összefüggése okán bezártak azok támogatása teljeskörűen, cégmérettől– vállalkozási formától – alágazattól függetlenül meg kell valósuljon, gyors és konkrét pénzügyi forrásokkal. A bemutatott bértámogatások volumenét (munkavállalók válságot megelőző bérének legalább 50%-a) és elérési lehetőségét bővíteni szükséges.
 • A családi vállalkozások és mikro és KKV-k támogatása azonnal szükséges. A működésük ellehetetlenült, a bérfizetés likvid forrás nélkül nem megoldott, gyors bértámogatásra van szükség. Ők adják a GDP közel felét, a foglalkoztatás több mint 75%-t. A válságot megelőző munkaerőhiány a gazdasági fejlődés legfőbb gátja volt. Ha most nem sikerül a cégeknek megtartani a szakképzett munkaerőt, akkor ez a probléma elhúzódó jelleggel az egész évtizedet végig kíséri majd.
 • A korlátozás szinte a teljes egészségügyi szolgáltató rendszert érinti (kivéve pl.: gyógyszertár). Közöttük a KATÁ-s formában működő cégek aránya 10-15%. A kedvezményeket mihamarabb ki kell terjeszteni az összes az ágazatban működő egészségügyi, orvosi és az őket kiszolgáló vállalkozásra.
 • Meglévő/beadott/elnyert pályázatok támogatási és előleg összegeit sürgősséggel gyorsítva ki kell fizetni a vállalkozásoknak. A támogatási és előleg összegek ki nem fizetése likviditási problémákat súlyosbítja. A meglévő pályázatok indikátorait, kiemelt figyelemmel a foglalkoztatási szint megtartása és növelése indikátorokat újra szükséges gondolni.
 • Azonnal gyors forrás szükséges Ipar 4.0, nemzetközi piacra érett termékfejlesztési programokra.
 • A hazai ipar megújítása során a részletezett ágazatok mellett: járműgyártás, gépipar és elektronika ipar, építőipari innováció, élelmiszergazdaság, földtudományok, biotechnológia!
 • Ha elérhető hazai feldolgozóipari termék, akkor csak kiemelt esetben lehessen azt külföldről beszerezni, importálni.
 • Szükséges a HIPA megyékre vonatkozó egyedi támogatásának minimális keretösszegét csökkenteni – Baranyára az 1 millió EUR projektméretet javasoljuk alsó határnak. Amennyi támogatást kap egy külföldi befektető, ugyanakkora támogatási összeg kerüljön allokálására a helyi beszállítók fejlesztésére! 1+1 befektetői program!
 • Építőipar és építőipari kereskedelem, de minden beruházási projekthez javasoljuk: addig nincs használatba vételi engedély, míg bizonyítottan az összes teljesített alvállalkozó és beszállító nincs kifizetve.
 • Decentralizált iparfejlesztési programok elindítását javasoljuk – Baranya Megyei Iparfejlesztési Program, amelyek alkalmasak a helyi igények és adottságok mentén iparpolitika megvalósítására.
 • Mérnöki foglalkozás mellett a KFI bértámogatást szükséges kiterjeszteni minden felsőfokú természettudományi, gazdasági, mérnöki, orvosi egyetemi végzettséggel rendelkező és KFI területen/munkakörben dolgozó munkavállalóra.
 • A képzési és átképzési programoknál figyelni kell arra, hogy ne alakuljon át a meglévő szakembergárda elvándorlásának támogatási eszközévé. A válságot megelőző és az azt követő “újraindulási” időszakra megállapított hiányszakmákra történő képzést és átképzést kell megvalósítani.
 • Szükséges azonnali intézkedés a duális középfokú képzésben érintett gyakorlati képzőhelyek és tanulóik számára a normatíva és a tanulói ösztöndíj folyamatos fizetése kapcsán. A digitális oktatás az anyagérzékeny szakmákban (90%-a meglévő szakmáknak) hosszú távon nem kivitelezhető!
 • Javasoljuk a cégek közti fizetési határidők maximalizálását.
 • Javasoljuk a számlakiállítási határidő módosításának elhalasztását.
 • Az áfa megfizetési kötelezettséget fel kellene függeszteni, csak akkor kelljen megfizetni, ha már megtérült a számla.
 • Érdemes végiggondolni az áfa csökkentés bevezetését és megindítását, évente 2%-ponttal a következő 5 évre.
 • Szép kártya javaslatunk bevezetését továbbra is fontosnak ítéljük.
 • Legfontosabb a határmenti hazai megyék határmenti és határon átnyúló közlekedési lehetőségeinek bővítése, a belső vidéki nagyvárosokat összekötő közutak fejlesztése, pl.: M9 és az aprófalvas megyékben a munkaerő mobilitását támogató közlekedési rendszer kialakítása.
 • Javasoljuk Innovációs Széchenyi kártya program elindítását.