Az MKIK összegző, azonnali beavatkozást igénylő javaslatai

Az új koronavírus  gazdasági  hatása megjelenik mind a keresleti, mind a kínálati oldalon. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elsősorban a kínálati oldalon jelentkező válsághelyzet kezelésével kíván foglalkozni. Fontos megállapítás, hogy a mostani krízishelyzet  nem összehasonlítható a 2008-as pénzügyi válsággal, így annak  kezelése is eltérő  eszközrendszert  igényel, amelynek egyik alapvető eleme a célzott és  egységes kormányzati kommunikáció. Megjegyezzük, hogy az MKIK kiegyenlített érdekstruktúrát képvisel, amely során az állami, a vállalati  és az érdekképviseleti érdekeket egyaránt figyelembe veszi. Jelen helyzet kezelésében a kényszerszolidaritás és az aszimmetrikus tehermegosztás elvét tartjuk mérvadónak – mindaddig amíg a gazdasági helyzet ezt úgy kívánja. Mindez azt jelenti, hogy az állami szerepvállalás  dominanciája  mellett a munkaadó és a munkavállalói oldalnak is egyaránt  ki kell vennie a részét a  tehervállalásban.

 

A kialakult jelenlegi helyzetben  az elsődleges feladat a vállalkozások vonatkozásában

 • a jelenlegi helyzetnek megfelelő  működőképesség feltételeinek biztosítása pl.: egészségügyi védőfelszerelések és fertőtlenítőszerek
 • a vállalti cash-flow javítása, valamint
 • a foglalkoztatási szint fenntartása
 • beruházási szint  jelentős  visszaesésének  elkerülése.

Mindez rendszerszintű beavatkozást igényel, egy gördülő cselekvési program formájában.

Az MKIK azonnali javaslatai a következőek:

 • Szükségesnek tartjuk a javasolt beavatkozások  azonnali bevezetését,  és annak rövidtávon  történő  fenntartását (jelenlegi helyzet alapján  3 hónapban határozzuk meg).
  • A beavatkozások ne differenciáltan (azaz kerülve a rászorultsági helyzet mérlegelését) kerüljenek bevezetésre, hanem azonos elvek alapján, fejkvóta alapú támogatási rendszerrel. Mindez gyorsan, hatékonyan és rugalmasan  bevezethető eszköz.
  • A további állami támogatások esetében javasolt az ágazati sajátosságok és a sérülékenységi mérték  figyelembevétele.
  • A vállalati cach-flow javítása érdekében kiemelten fontos a bérköltség és az ahhoz kapcsolódó valamennyi közteher  megfizetésének fenntartása. Mindennek érdekében javasoljuk a bruttó bértömegre  rakódó teljes közteher állam általi átvállalását (azaz a vállalkásokra nézve,  annak elengedését). Ehhez kapcsolódóan további lehetőségek mérlegelésére is javaslatot fogalmazunk meg:
   • adó- és járulékfizetési moratórium elrendelése, valamint
   • a SZOCHO csökkentésének azonnali,  2020. április 1-ei  dátummal történő  bevezetése.
  • A rövid lejáratú hitelek  (folyószámlahitel, forgóeszközhitel, rulírozó hitelek stb.) automatikus meghosszabbítása. A hitelezési feltételek kidolgozása  a Magyar Nemzeti Bank  és a teljes bankrendszer együttműködésével  kerüljön megvalósításra.
  •  A termelési kapacitás fenntartása  kerüljön a fókuszba, és annak költségvonzatának  elszámolásában  az alábbi lehetőségek  merülhetnek fel:  költségmegosztás,  költségátütemezés,  és költségáthárítás. Mindez állami, munkáltatói és munkavállalói együttes  részvétellel valósulhat meg.
  • A termelési kapacitás fenntartása érdekében megfontolandó  a raktárra történő termelés  állami támogatása (raktárkapacitás biztosítása, ÁFA-befizetés halasztása, raktározás közvetlen és  közvetett  költségeinek támogatása).
  • Az állami (és önkormányzati) beruházások folytatása, az EU-s és pályázati  források kifizetésének gyorsítása.
  • Rendelkezésre álló – és beragadt – EU-s források  célzott, haladéktalan átcsoportosítása.

Fontosnak tartjuk, hogy az állam, már most készüljön a gazdaság újra indulásának lehetséges üteméhez  igazodó rugalmas beavatkozásokra.  Mindez nemzetgazdasági versenyképességi  előnyt jelenthet  hazánk számára.

Dr. Parragh László

Elnök

MKIK

MKIK javaslatok_azonnali beavatkozás_ koronavírus – 2020 03 17