EIC Pathfinder Pilot 2019-2020

Az EIC Pathfinder Pilot magában foglalja a FET-Open és a FET-Proactive programokat, és legfeljebb 4 millió EUR támogatást kínál az együttműködésen alapuló, interdiszciplináris kutatás és innováció előmozdítására a tudomány ihlette és radikálisan új jövőbeli technológiák területén. Ezek a támogatások legalább három szervezetből álló konzorciumoknak szólnak, melyek tagjai minimum 3 különböző tagállamból, illetve társult országból kell, hogy származzanak.

Bővebben…

Ingyenesen letölthető a “Szerzői jog mindenkinek” című kiadvány

A könyv célja, hogy felhasználó- és szerzőbarát módon mutassa be a szerzői jog fejlődését, gazdasági jelentőségét, az egyes műtípusokat, a szerzők jogait és azok korlátait. Megismerhetjük belőle többek között a felhasználási szerződés megkötésének menetét és a szabad felhasználási eseteket is.

Bővebben…

Koronavírus miatti korlátozások hatása a H2020 projektek költségeinek elszámolására

forrás: NKFIH

Tekintettel arra, hogy a koronavírus járvány hatással lehet a H2020 projektek keretében szervezett üléseken és rendezvényeken való részvételre, a mobilitási programok lebonyolítására, a projekttel kapcsolatban vállalt kötelezettségek teljesítésére, a támogató arra kéri az érintetteket, hogy amennyiben ilyen helyzettel szembesülnek – a projekt koordinátoron keresztül – haladéktalanul vegyék fel a kapcsolatot a projekthez rendelt brüsszeli munkatárssal (Project Officer), aki esetről-esetre fogja megvizsgálni, hogy alkalmazhatók-e az adott helyzetben a támogatási szerződés minta 51. cikkében rögzített vis major szabályai.

A hivatkozott rendelkezés értelmében, főszabály szerint, vis major esetén a kedvezményezett mentesül a kötelezettségek teljesítésének elmaradása miatti következmények alól (a mulasztás nem minősül szerződésszegésnek és nem alkalmazandó szankció). A felmerült költségek elszámolhatóak, amennyiben teljesülnek az elszámolhatósági feltételek. Mindazonáltal, amennyiben a vis major miatt a megvalósítással kapcsolatban további extra költségek merülnek fel, azokat főszabály szerint a kedvezményezett viseli.

Példa a költségek elszámolhatóságára: a kedvezményezett azért nem tud részt venni a projektülésen vagy rendezvényen, mivel vírussal fertőzött személlyel érintkezett vagy magas kockázatú területen járt. A már vissza nem mondható vagy más forrásból nem fedezhető utazási költség annak ellenére elszámolható, hogy a kedvezményezett nem utazott el és nem vett részt az ülésen vagy rendezvényen, amennyiben teljesülnek az elszámolhatósági feltételek (a projekt szempontjából szükséges volt az esemény, a költségek ésszerűek voltak és összhangban voltak a kedvezményezett kiküldetésekkel kapcsolatos gyakorlatával).

StartupHER – elindult a jelentkezés a Hiventures start-up programjára

A Hiventures nagyszabású StartupHER programja a női startup vállalkozók felkarolását és támogatását tűzte ki célul, ahol a kiválasztásra került csapatok szakmai támogatás kapnak az ötletük kidolgozásához egy kétnapos bootcamp során, elismert női vállalkozók mentorálásában.

Bővebben…

2020-1.1.1-KKV START felhívás – társadalmi egyeztetés

A mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzése piacorientált innovációs projektjeik támogatásával konstrukció a tervek szerint 2020. március második felében indul, 6 milliárd Ft keretösszeggel. A felhívás célja olyan mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének támogatása, akik az NKFI Alap és/vagy GINOP és/vagy VEKOP forrásainak terhére támogatásban nem részesültek. A vállalkozások az önállóan megvalósított, a támogatás megtérülését valószínűsítő innovációs projektjeikre kaphatnak támogatást.

Bővebben…

Egymáshoz kapcsolódik a tudományos kutatás és a hazai (baranyai) gazdaság

A Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontjában (PTE SzKK) zajló kutatások és a gazdasági szereplők által felmerült igények ezentúl több platformon is találkoznak, mivel a kutatóközpont Innovációs és Ipari Tanácsadó Testülete (IITT) a jövőben becsatornázza a SzKK-ba az aktuális gazdasági ipari trendeket, közvetít a piac, a helyi gazdaság és a K+F bázisaként is működő SzKK között. Ezt, illetve új kutatócsoportok megalakulását jelentették be a folyamatokban részt vevő szervezetek képviselői február 26-án az SzKK-ban.

Bővebben…

Innovációs vezetőképzés 2020

A 21. században átléptünk az exponenciális innovációk korába. A PTE Transzdiszciplináris Kutatások Intézetének innovációs vezetőképzése felkészíti az innovációs vezetőket arra, hogy a technológia exponenciális fejlődésének megfelelően tudják saját kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységeiket kialakítani, biztosítva ezáltal a szervezet jövőállóságát és üzleti fenntarthatóságát.

Bővebben…